Nytt oljefunn på Gohtaprospektet i Barentshavet

Skal nå teste funnet.

Transocean Arctic

Transocean Arctic befinner seg 35 kilometer nordvest for Snøhvit-feltet.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Lundin sendte i dag ut en melding om at de er i ferd med å avslutte boring av letebrønn 7120/1-3 Gohta i PL492.

Den befinner seg 35 kilometer nordvest for Snøhvit-feltet. Brønnen ble boret med semien Transocean Arctic.

I følge selskapet ble det påtruffet en 75 meter oljesøyle

Hovedmålet for brønnen er å påvise olje i to separate formasjoner: Trias-sandsteiner og Perm-karbonater.

Det er tatt kjerneprøver, gjennomført loggeprogram og tatt væskeprøver. En produksjonstest vil nå bli gjennomført for å få bedre kunnskap om produksjonsegenskapene.

Det norske oljeselskap ASA er partnere i Pl 492 med 40 prosent eierandel, operatør Lundin Petroleum med 40 prosent eierandel og Norwegian Energy Company ASA med 20 prosent eierandel.