Nytt olje- og gassfunn i Barentshavet: – Vi er skuffet

Lundin Norway AS har funnet olje og gass i letebrønnen Neiden like ved Johan Castberg-feltet. Funnet er derimot mindre enn selskapet hadde håpet på.

Greenpeace aksjonerer mot oljerigg

FANT BARE LITT: Boreriggen «Leiv Eriksson» har funnet olje og gass i Barentshavet. Her er riggen fotografert under en protestaksjon i regi av Greenpeace for fem år siden.

Foto: Steve Morgan / Greenpeace/

– Vi har gjort nok et funn i Barentshavet. Dette er en oppfølger på Gotha-funnet som vi gjorde i 2013 og Alta-funnet i 2014, forteller letesjef i Lundin Norway AS, Halvor Jahre.

– Nå har vi gått videre nordover, og vi har gjort et nytt olje- og gassfunn. Det er mindre volumer enn det vi hadde håpet på.

Brønnen er boret om lag 60 kilometer nordøst for olje- og gassfunnet Alta og om lag 20 kilometer øst for Johan Castberg.

– Vi er skuffet

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 1 og 2 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.

Den såkalte oljekolonnen selskapet nå har funnet er på 20 meter. Til sammenligning var Gotha-funnet på 70 meter og Alta-funnet 45 meter.

– Det gjør at de to funnene er mulige å bygge ut, slik som vi ser det i dag. Siden dette funnet bare har en 20 meters kolonne, vil det være mer utfordrende å produsere, sier Jahre.

Er dere skuffet?

– Det er helt klart skuffende. Vi hadde håpet på en betydelig større oljekolonne, men vi gir oss ikke. Vi har prospekter i området som vi kommer til å bore i de kommende årene, og dette funnet er et positivt element for det videre arbeidet.

Oljefeltet Neiden

Bildet illustrere hvilke områder de nye petroleumsfeltene ligger.

Foto: Lundin Norway

– Veldig positivt

I oljebransjen rundt det svenske selskapet, følges det spent med på hva som blir gjort av funn i Barentshavet.

Der er det mer optimisme å spore.

– Det er veldig positivt å ha påvist noe som kan se ut som et kommersielt oljefunn i Barentshavet, sier Nils-Henrik Bjurstrøm i konsulentfirmaet Rystad Energy.

Han mener det nye funnet kan være mulig å bygge ut en gang i framtiden.

– Hvis alle tallene stemmer, så kan det se ut som at dette er et kommersielt funn. Det er nok volumer og nær nok Johan Castberg til at det kan bli en utbygging.

Senior prosjektlederen skjønner derimot om oljeselskapet selv er skuffa over funnet.

– Det kan hende at det er litt skuffelse i Lundin, for estimatene lå høyere enn det funnet de har gått ut med nå. Vi er kanskje nede i en femte- eller sjettedel av det man så for seg før boring.