Hopp til innhold

Nytt mannsutvalg: Skal bedre likestillingen for menn

Det er 30 år siden sist et mannsutvalg ble utnevnt av regjeringen. Det nye håper på å skape debatt, ifølge nyvalgt leder Claus Moxnes Jervell.

MV3fxClXyRM

Her står noen av medlemmene i det nye mannsutvalget ved siden av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, til sammen er de 17 medlemmer av utvalget som ledes av Claus Moxnes Jervell.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I underkant av ett år har regjeringen hentet innspill til det nye mannsutvalget. Nå er lederen pekt ut, Claus Moxnes Jervell fra Fellesforbundet skal lede det nye utvalget.

Claus Jervell

Det viktigste er å foreslå noe konkret som kan gjøres for å bedre menns situasjon, mener Moxnes.

Foto: Christine Brown Vollan / LDO

– Jeg gleder meg, nå er det bare å starte arbeidet, sa Moxnes Jervell til forsamlingen som hadde møtt opp i kulturdepartementet. Tidligere har han vært fagdirektør i samfunnsavdelingen for Likestillings- og diskriminsringombudet.

Målet til utvalget er å gi helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet på temaer som familie, fritid, helse, vold, utdannings- og arbeidsliv, pensjonistliv, integrering og skeives levekår.

De får også i oppgave å vurdere om kjønnsperspektivet blir ivaretatt i de politiske prosessene som foregår. Til slutt skal utvalget foreslå tiltak som skal bedre likestillingen for menn, det skal stå klart innen mars 2024.

– Når vi om halvannet år leverer vårt forslag, så håper jeg det skaper debatt. At folk lurer på om vi enten er gærne, eller at dette var lurt.

Leder i Skeiv ungdom, Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, er blant dem som skal sitte i utvalget. Det samme skal FHI-direktør Camilla Stoltenberg, og leder i Reform Are Saastad.

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo er blant de som skal sitte i utvalget.

Likestillingsutfordringer for samiske menn vet vi altfor lite om.

Ifølge Keskitalo finnes det for lite data på nettopp samiske menns utfordringer.

Aili Keskitalo

Kunnskapen som opparbeides i mannsutvalget må også kunne brukes i samiske samfunn, mener tidligere sametingspresident Aili Keskitalo

Foto: Christina Gjertsen / Christina Gjertsen

Vi vet at det er store utfordringer for menn i samiske samfunn. De er mer voldsutsatt, og det er store utdanningsforskjeller blant kvinner og menn i disse samfunnene.

Utvalget består av 17 personer,

Les også Ikke god nok likestilling for menn i Norge – setter ned nytt mannsutvalg

Simen Meistad Hermansen og Jonas Bovoll er forsiktig positive til et mannsutvalg.

Har utgjort en forskjell tidligere

Sist gang et slikt utvalg ble satt ned endte menn opp med å kunne ta ut permisjon for å være hjemme med barnet. Det var i 1993, og siden den gang har den blitt utvidet fra fire til 15 uker.

Ola Gunder fra Alta går inn sin tredje uke i foreldrepermisjon, med ti måneder gamle Olette.

For Gunder er det viktig å være hjemme med datteren for å knytte et dypere bånd.

– Jeg tenker det er viktig for far å kunne ha en egen dynamikk med ungen, det får man når kun far og barn får brukt tid sammen.

Ola Gunder er hjemme sammen med sin datter Olette. Han har pappaperm.

Ola Henriksen fra Alta er hjemme i pappaperm med ti måneder gamle Olette.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Han er nå i sin tredje uke med pappaperm. Innen den tiden har han hatt henne med på sopptur, og besøkt oldeforeldre.

– Det er en fin tid.

Bredt utvalg

Trettebergstuen har pekt på at det er lenge siden det har vært sett på hvilke områder menn opplever utfordringer innen likestilling.

– Jeg er fornøyd med hvor bredt vi har gått for å speile hele samfunnet i utvalget.

50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge

I vår ble det debatt om det skulle få være kvinner i mannsutvalget. Trettebergstuen var innstilt på at det kun skulle være menn i utvalget. Av de totalt 17 medlemmene er seks av de kvinner.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Trettebergstuen har tidligere nevnt at det vil bli aktuelt å se på muligheter for at menn kan ta større del i barnets oppvekst etter en skillsmisse.

Under et år etter at regjeringen offentliggjorde at de satt av midler til å se på menns utfordringer i form av et mannsutvalg er det satt. Nå kan de sette i gang arbeidet.

Les også Nytt mannsutvalg utelukker kvinner – frykter useriøs gutteklubb

Are Saastad, leder i reform, et ressurssenter for menn.

Siste fra Troms og Finnmark