Nytt mannsutvalg

Gutter og menns likestillingssituasjon blir satt under lupen når regjeringen etter nyåret setter sammen et nytt mannsutvalg. Med økende selvmordsstatistikker, og frafall fra høyere utdanning og samfunnet for øvrig, utgjør dette nå et omfattende samfunnsproblem.