Nytt elevombud skal bidra til et godt læringsmiljø

Elev- og lærlingombudet skal også jobbe mot mobbing.

Ungdommens fylkesråd

Medlemmer av Ungdommens fylkesråd sammen med fylkesråden for utdanning. Fra venstre Johanne M. Hansen, Roar Sollied, Anja Strande, Marika Fjellberg Moldenæs, Marius Brun Hansen og Vebjørn Karvonen.

Foto: Troms fylkeskommune

Neste år får Troms et nytt elev- og lærlingombud for elever i videregående skole.

– Et elev- og lærlingeombud vil jobbe for å sikre elever og lærlingers rett under videregående opplæring. Det er viktig at elever og lærlinger i Troms har en god ombudsordning som kan bidra til å ivareta deres rettigheter, og spille på lag med opplæringskontorene, sier Marika Fjellberg Moldenæs som er nestleder i Ungdommens fylkesråd.

Hun jobber for ungdommen i fylket og kjemper for saker som angår ungdom.

– Det primære ønske fra Ungdommens fylkesråd er å opprette både et elev- og lærlingeombud og et mobbeombud for å oppnå et godt psykososialt miljø for elever og lærlinger i Troms fylkeskommune, sier Moldenæs.

Prioriterer ett felles ombud

Elevorganisasjon i Troms mener at et elev- og lærlingeombud vil kunne ha et bredere ansvarsfelt enn et mobbeombud. Samtidig vil et elev- og lærlingeombud også kunne arbeide med saker som naturlig ville høre inn under ansvarsfeltet til et eventuelt mobbeombud. Elevorganisasjonen i Troms vil i en situasjon hvor en måtte velge mellom en av disse ombudsrollene prioritere elev- og lærlingeombud.

Trivsel og trygt

Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied fra Venstre skriver i innstillinga at elevene i Tromsskolen over flere år har rapportert at de trives på skolen og at de opplever at de har et trygt miljø.

Elevundersøkelsen høsten 2014 viser at mobbing sjelden forekommer, men det finnes en liten gruppe elever som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene.

Saken skal behandles i Fylkestinget onsdag.