Hopp til innhold

Nytt dekke på færre, men lengre strekninger

Troms fylkeskommune skal i år bruke 94 millioner kroner til å asfaltere fylkesveiene.

Asfalt

Noen av bilistene i Troms kan i år glede seg over ny asfalt på fylkesveiene.

Foto: Illustrasjonsfoto

I år asfalteres det på færre og lengre strekninger enn tidligere år. Årsaken er at man ønsker å redusere kostnadene med rigging, og gjøre seg ferdig med dårlige asfaltstrekninger på ett år.

Det betyr at færre vil merke at akkurat deres dårlige vei asfalteres, men når det skjer vil lengre strekninger på veien få nytt dekke.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Foto: Laila Lanes / NRK

– Jeg skulle gjerne hatt mer penger til å asfaltere enda flere veier i Troms. Men dette er innenfor de økonomiske rammer som staten gir oss, sier fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Karlsøy er vinneren

De som bor mellom Hansnes og Grunnfjord i Karlsøy kommune kan glede seg til å kjøre på over 11 kilometer nytt dekke på fylkesvei 305. Det er denne strekningen i vårt fylke som får mest asfalt inneværende år.

I Tromsø kan bilister se fram til ny asfalt på Tromsøbrua, samt nytt dekke på flere strekninger i byen og på Kvaløya. Her legges det nytt dekke på nesten ti kilometer fylkesvei.

I Lenvik blir det dekkelegging mellom Finnfjordbotn og Finnsnes, i tillegg til en del andre partier.

Ellers legges det nytt dekke på flere veistrekninger i de fleste kommunene i Troms.

Statens vegvesen avgjør

Hvilke veier som får ny asfalt er valgt ut etter faglig tilråding fra Statens vegvesen. Her har man vurdert blant annet type trafikk som trafikkerer strekningen (næringstrafikk), spordybde, jevnhet og trafikkmengde.

I år skal det brukes nesten 94 millioner kroner til asfaltering, og det er omtrent det samme som tidligere år.

– Med økte kostnader på drift, samt behovet for å ta igjen etterslepet på vedlikehold av fylkesvegene i Troms, må det prioriteres hardt, sier fylkesråden.