Nytt avslag for familien som ingen vil bosette

Majeed Hasan Abdullah og Khalida Abdulqader hadde håpet de kunne få bosette seg på Senja i lag med sine tre funksjonshemmede voksne barn. Nå har de fått nok et avslag.

Lang ventetid

Majeed Hasan Abdullah og Khalida Abdulqader og deres tre barn kom til Norge i 2015. De har opphold i Norge, men venter fortsatt på å få en varig adresse.

Foto: Morten Dokka, Folkebladet

– Jeg er veldig trist og kona mi gråter, sier Majeed Hasan Abdullah til NRK.

Han har akkurat fått beskjeden om at han, kona og de tre funksjonshemmede barna ikke får bo i Senja kommune.

I to år og sju måneder har den kurdiske familien fra Irak ventet på å få en varig adresse i Norge.

Foreldrene Khalida og Majeed bor nå på mottak på Sjøvegan i Salangen kommune. De tre barna deres, som nå alle har fylt 18 år, bor på en privat omsorgsinstitusjon i Senja kommune, sju mil unna.

Familien har fått opphold i Norge, og flere kommuner har blitt bedt om å ta imot familien, men alle har avslått.

I Senja kommune har flere politikere tatt saken opp i kommunestyret, fordi de mente at kommunen burde vise hjerterom.

I dag ble det endelig vedtatt at familien ikke får bosette seg i Senja kommune.

25 representanter stemte mot at familien får bosette seg, mens 20 representanter stemte for.

– Vi vil bare leve som alle andre. Dette er vanskelig å forstå, sier Abdullah.

Lang ventetid.

Familien har fått opphold i Norge, og flere kommuner har blitt bedt om å ta imot familien, men alle har avslått.

Foto: Morten Dokka, Folkebladet

Økonomisk utfordring

Kathrin Tunheim er oppnevnt som verge for de tre søsknene som er multifunksjonshemmet. Hun er skuffet over kommunestyrets vedtak.

– Det er bare trist og trasig at de ikke får bo i samme kommune. De har ventet så lenge, og det blir bare mer og mer frustrerende for dem å ikke kunne få se barna sine oftere. Det er en veldig vanskelig situasjon.

Verge

Kathrin Tunheim er oppnevnt som verge for de tre søsknene. Hun hadde håpet familien kunne bli bosatt i samme kommune, og er nå skuffet over kommunens endelige vedtak.

Foto: Privat

Årsaken til at familien har fått avslag er den økonomiske utfordringen.

Den økonomiske støtteordningen med å ta imot flyktninger med særskilte behov varer bare i fem år.

Etter fem år er det dermed kommunen selv om må dekke omsorgsutgiftene på flere millioner for de tre familiemedlemmene som trenger pleie og tilsyn døgnet rundt.

– Jeg synes for det første at det er forferdelig beklagelig for den familien som har levd slik de gjør nå siden desember 2017. De har enda ikke fått en kommune å bo i, og familien lever delt. De får hele livet satt på vent, sier Herbjørg Valvåg i SV.

Hun er en av dem som stemte for at familien skulle få bosette seg i Senja kommune. Valvåg hadde håpet at behandlingen av saken ville bli utsatt til etter kunnskaps- og integreringsministeren fikk svare på hva regjeringen vil gjøre med denne utfordringen.

Slik ble det ikke.

– En gruppe som er dobbelt utsatt

For tiden er det 15 personer i Norge med spesielt store helseutfordringer som venter på å bli bosatt. En av dem fikk oppholdstillatelse i 2013, og har dermed ventet i sju år på en permanent bostedsadresse.

– Tre av disse personene bor i vårt område. Denne gruppa er på mange måter dobbelt utsatt. De er flyktninger og funksjonshemmede. De havner dermed langt bak i køen, sier Valvåg.

Hun vil nå jobbe opp mot stortingsrepresentantene for å sikre at staten i større grad tar det økonomiske ansvaret for denne gruppa.

– Det er faktisk sånn at staten Norge med regjeringen i spissen burde ha ordnet opp. Det er rett og slett en systemfeil. Vi har det ikke sånn i Norge at funksjonshemmede ikke skal ha verdige forhold, og det er det som ligger i kortene når man ikke får ordningene på plass og ikke tar ansvar.

NRK har så langt ikke kommet i kontakt med noen av partiene som stemte imot bosetting av familien.