Nye regler skal få bukt med smugling og sløsing i turistfiskenæringen

Turistfiske blir stadig mer populært, men myndighetene har ikke kontroll på hvor mye som tas opp av havet og hvordan fisken brukes. Dette vil de nå gjøre noe med.

Fisketurisme

Mange utlendinger vil oppleve det eksotiske ved å fiske langs norskekysten. Men turistfiskenæringen har også opplevd utfordringer i form av smugling og sløsing med råstoff.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi har dessverre ved en rekke anledninger sett at det tas ut mer fisk over landegrensene enn det som er tillatt. Det kan også virke som at noe er organisert når vi ser hvordan fisken er pakket og de store volumene det dreier seg om, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Han og departementet vil nå rydde opp i turistfiskenæringen, som har opplevd kraftig vekst de siste årene.

Useriøse aktører har skapt problemer gjennom smugling av fisk, i tillegg til at enkelte turister kun har tatt med seg det mest verdifulle kjøttet, og kastet resten av råstoffet.

Fisketurisme

I 2019 ble det rapportert inn fangst av om lag 2,5 millioner fisk fordelt på 110.000 turer, men mye av utfordringen innenfor næringen har ligget i det som ikke har blitt rapportert.

Foto: Ingrid Danielsen / NRK

Mandag ble det derfor sendt ut et forslag på høring, hvor fiskeridepartementet blant annet foreslår at det kun er turister som har besøkt registrerte turistfiskebedrifter som får lov til å ta med seg fisk ut av landet – da ligger makskvoten på 20 kilo, som i dag.

I tillegg foreslås det at det kun er hel fisk de får lov til å ta med ut. Fisken kan altså være hodekappet og sløyd, men det åpnes ikke for å ta med seg kun fileter.

Selv om regelverket ble strammet inn allerede i 2018, har myndighetene fortsatt ikke kontroll over hva som tas opp av havet og hvordan fisken brukes.

Nå er det viktig å få denne kontrollen, for å få mer seriøsitet og legitimitet i bransjen, sier Nesvik.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Kvarøy fiskeoppdrett

– Vi må vite hva vi tar ut av havet og behandle disse tingene på en skikkelig måte. Vi må ta vare på råstoffet, og ha god sikkerhet og god kunnskap, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Praktisk utfordrende

Ifølge Stina Halvorsen, som driver turistfiskebedriften Sandland Brygge i Vest-Finnmark, er mye av det som ligger i forslaget noe næringen selv har etterspurt i lang tid.

– Vi konkurrerer med ulovlige virksomheter langs kysten, og de blir ikke tatt, sier Halvorsen.

Derfor mener hun det er bra at det nå kun blir tillatt å ta med seg fangst ut av landet kun om man har vært på en registrert bedrift.

– Da blir det enklere å ta de andre bedriftene. For de må bort.

Likevel er Halvorsen skeptisk til at det kun skal være lov til å ta med seg hel fisk ut av landet. Hun mener dette amputerer turistopplevelsen, fordi de da ikke får bearbeide og filetere fisk på land.

I tillegg tror hun det kan være praktisk vanskelig å ta med seg en stor fisk.

– Og at ressursutnyttelsen blir mye bedre kan jeg ikke helt se, for man tar jo bare med seg avfallet til hjemlandet sitt. Om man i det hele tatt orker å ta med seg en hel fisk hjem.

Stina Halvorsen

– Jeg vet ikke hvordan det vil bli å ta med seg en hel 20 kilos kveite på flyet, sier Stina Halvorsen i Sandland Brygge. – Jeg har i alle fall ikke så store esker.

Foto: Sandland Brygge AS

Ønsker ytterligere skjerping

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, er positiv til høringsforslaget.

– Det er bra at man ønsker å skjerpe regelverket med mål om å luke bort kriminelle aktører, sier hun.

Imidlertid mener også hun at man kan tenke annerledes når det gjelder ressursutnyttelse.

– Veldig mange tar ikke kun indrefileten – de tar med seg mye av fisken allerede. Vi bør tenke enda mer bærekraft og være mer ambisiøse enn som så, sier hun.

– Vi bør se på restavfallet som en verdifull ressurs. Vi burde tilstrebe og tilrettelegge slik at det kan videreforedles og utnyttes til det beste for lokale bedrifter som kan tjene penger og lage nye produkter av det.

Målfrid Baik, regiondirektør NHO finnmark

– Jeg tror at de som ønsker å komme til Norge, oppleve det unike og flotte langs kysten, ønsker også at dette er seriøst. At de får valuta for pengene, sier regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik.

Foto: Moment Studio

Baik etterlyser også en ytterligere skjerping når det gjelder hvilke bedrifter som godkjennes. I dag kan dette gjøres nokså enkelt på nett.

– Jeg hadde ønsket meg en godkjenningsordning for bedrifter som skal bli registrerte. Det vil sikre kvalitet, seriøsitet og sikkerhet, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein