Nye oljeanslag øker internasjonalt press mot norsk Svalbard-politikk

Oljedirektoratets nye anslag om store oljeforekomster ved Svalbard kan føre til ny internasjonal konflikt om områdene rundt øygruppen.

Songa Enabler

Russland har protestert mot oljeboringen i lisensen som Statoil skal bore i Korpfjell- prosjektet i sommer. Boringen med Songa Enabler vil bli den nordligste på norsk sokkel.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det kan tenkes at Storbritannia, Nederland, USA og andre land blir tøffere mot Norge.

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt har fulgt utviklingen av olje- og gass i Nordområdene i flere tiår. Han mener de nye anslagene og de politiske ønskene om å ta dem i bruk vil bli lagt merke til.

– Vi vet jo at det har skjedd en del i kulissene helt fra 70-tallet. Hvis oljeindustrien finner dette kjempeinteressant, vil også det politiske presset bli større mot Norge. Sannsynligheten for åpen strid blir det først hvis Norge åpner denne delen av sokkelen.

Arild Moe

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt mener USA kan bli tøffere mot Norge.

Foto: Fridtjof Nansens Institutt

Norge har ikke internasjonal støtte

Ingen land bestrider at Norge har forvaltningsretten i havområdene rundt Svalbard, men Norge er isolert internasjonalt i sitt syn om at Svalbardtraktaten ikke gjelder for kontinentalsokkelen.

Svalbardtraktaten har bestemmelser om likebehandling fra de 42 land som har skrevet under på avtalen. Hvis den skal anvendes på sokkelen, betyr det at Norge ikke kan favorisere norske selskaper der.

Svalbard-skatt og oljenæringenn

Det vil da også være umulig for Norge å innføre et like strengt skatteregime for oljenæringen som opererer i området som det Norge har for Nordsjøen og i andre områder.

Norge vil ikke være tjent med å bruke dagens lave skattenivå på Svalbard for oljenæringen.

Se også: CIA ville presse Norge om olje ved Svalbard

Se også: CIA spådde oljeeventyr

– Konflikten kan komme til overflaten

De nye ressursanslagene kan sette Svalbardtraktaten under press. Det mener forfatter av boken «Kald Front. Konfliktområdet Svalbard gjennom hundre år», Per Arne Totland.

– Det er kanskje grunn til å tro at når dette matfatet er gjort så attraktivt som det er gjort gjennom det nye ressursanslaget, så kan den internasjonale interessen øke. Konflikten blir tydelig og kommer til overflaten.

Per Arne Totland

Norsk Svalbard-politikk er nå truet, mener forfatter og Svalbard-ekspert Per Arne Totland.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Russland har protestert

Russland har allerede protestert kraftig mot norsk politikk. I en krass formell note til det norske utenriksdepartementet 3. mars i fjor ble det hevdet at tre blokker strekker seg inn i et område der Svalbardtraktaten gjelder. Per Arne Totland mener at Svalbard-traktaten nå er under press på flere måter.

– Spillet om snøkrabben kan sees på som en prøveballong for olje- og gassvirksomheten på sokkelen. Det er de samme regler som gjelder for snøkrabbefangst som for olje. Senest denne uka fikk fiskeriminister Per Sandberg pepper i et møte med EU-parlamentarikere, som truet åpent med å ta Norge inn for den internasjonale domstolen i Haag.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Utenriksdepartementet.