Nye ledelinjer fører blinde Gudrun i vegger og lyktestolper

Ved flere fortau i Tromsø sentrum er nye ledelinjer for blinde og svaksynte lagt feil. Nå reagerer Norges Blindeforbund og ber kommunen ta grep.

Fylkesleder i Troms, Norges Blindeforbund, Gudrun Ytterstad

Gudrun Ytterstad er svært svaksynt, og når det er mørkt er hun helt blind. De nye ledelinjene i Tromsø sentrum gjør henne redd for å bevege seg ute.

Foto: Anders Haugland Pedersen / NRK

Nye ledelinjer som legges for at blinde og svaksynte lettere skal navigere seg frem, ligger for nært lyktestolper og andre hindre, ifølge fylkesleder i Troms for Norges Blindeforbund, Gudrun Ytterstad.

Hun mener at mange av ledelinjene fører blinde og svaksynte blant annet rett i vegger eller i skilt.

– I dag er det veldig mange forskjellige løsninger, og det er ikke alt som er like bra, sier Ytterstad til NRK.

Ledelinjer for synshemmede i Tromsø

Ledelinjene skal ligge 50 centimeter fra lyktestolper og andre hinder for at dem skal være sikre å bruke. Flere plasser i Tromsø er ikke det gjort.

Foto: Anders Haugland Pedersen / NRK

Det er et delt ansvar mellom kommunen, utbygger og landskapsarkitekt å sikre riktig og tilstrekkelig utforming av ledelinjer for synshemmede.

Vil ta kommunen med ut

Daglig leder for Norges Blindeforbund i Troms, Asgeir Larsen, mener forskriftene ikke er fulgt for de nye ledelinjene i Tromsø.

– Det er en dårlig gjennomtenkt plan. Det ligger både krav og veiledning nedfelt i offentlige dokument, men det virker som de ikke tar hensyn til det, sier Larsen.

Ifølge forskriftene skal ledelinjene ligge 50 centimeter fra lyktestolper og andre hinder for at dem skal være sikre å bruke. Ved flere fortau i Tromsø har det ikke blitt gjort, og nå håper Larsen å komme i dialog med kommunen.

– Tanken vår er å ta Tromsø kommune med ut for å vise i praksis hvordan ledelinjer fungerer. Vise hva som er gode og dårlige ledelinjer.

Føler seg ikke trygg

Byggesjef i Tromsø kommune, Laila Falck sier at hun ikke har kjennskap til konkrete krav ved utforming, men at de vil prioritere tilsynssak.

Daglig leder Norges Blindeforbund Troms, Asgeir Larsen

Asgeir Larsen er daglig leder for Norges Blindeforbund i Troms. Han mener det virker som at kommunen ikke har tatt hensyn til synshemmede i utformingen.

Foto: Anders Haugland Pedersen / NRK

– Vi er veldig opptatt av at det skal være universelt utformet, derfor er slike krav en selvfølge i alle slike tiltak.

Falck forteller at de har ført tilsyn med mange tiltak når det gjelder universell utforming.

– Det er klart at dette også skal være i henhold til regelverket. Om det er det eller ikke har vi tatt stilling til foreløpig.

Gudrun Ytterstad som har vært aktiv i Norges Blindeforbund håper at kommunen nå tar ansvar.

– Vi må få stoppet galskapen. De kan ikke fortsette å legge det på denne måten. Vi må kunne føle oss trygge.

Føler du deg trygg?

– Nei, når det blir mørkt er jeg helt blind og jeg vet at det er mange hindringer overalt.

– Må bli hørt

Tromsø er ikke den eneste byen der tilrettelegging for synshemmede er dårlig. Norges Blindeforbundet har blant annet klaget inn en sak om brudd på plikt til universell utforming av Storgata i Lillestrøm.

Der hadde kommunen lagt ledelinjer som førte til mindre fremkommelighet til synshemmede. Det ble konkludert med at kommunen bryter diskriminering- og tilgjengelighetsloven på grunn av manglende universell utforming.

Larsen påpeker at hvis ikke Tromsø kommune tar grep, at også de vil ta saken videre.

– Her kommer vi til å jobbe med å sikre at vi blir hørt. Blir vi ikke det er neste aksjon å ta det opp til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ruth Lauvanger og Gudrun Ytterstad
Foto: Anders Haugland Pedersen / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark