Nye helleristninger funnet i Finnmark

Det er funnet enda flere helleristningsfigurer på Gamneset i Sør-Varanger, hvor planen er å bygge en oljeterminal.

Nye helleristninger kartlegges

Nå er det funnet flere helleristninger på Gamneset, hvor Norterminal planlegger en oljeterminal.

Foto: Tromsø Museum

Steinalderbrudd i Alta

Anja Roth Niemi, her avbildet i Alta, leder prosjektet.

Foto: JHI/MUSEUM/P2 / NRK

Tromsø museum, som har ansvar for karleggingen, tror det kan ta opp mot to år før hele kartleggingen av feltet er ferdig.

– Vi er nå oppe i 48 figurer, i all hovedsak av dyr, sier Anja Roth Niemi, arkeolog og prosjektleder for helleristningsfeltet på sørsiden av Varangerfjorden i Finnmark.

Skal bygge oljeterminal

Det var en tilfeldighet som gjorde at den omlag 7000 år gamle bergkunsten ble funnet sist sommer. Nå er det altså funnet flere helleristninger på Gamneset.

Årsaken til at arkeologene undersøker området på Gamneset, er at Norterminal planlegger en oljeterminal i området. For selskapet vil ikke de arkeologiske utgravingene få noen konsekvenser, foreløpig. Feltet ligger utenfor området der byggingen skal pågå.

Her skal det bli fortøyningskai

Arne B. Ramstad i Norterminal ved funnstedet i fjor sommer.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Norterminal er imidlertid mer bekymret for fortgangen i forhold til vei og logistikkutbygginga enn at utredningen av bergkunsten skal forsinke prosjektet.

Det sier sjef for prosjektutvikling Arne B. Ramstad i Norterminal.

– Det mange andre prosesser som tar tid, så vi er ikke bekymret for at denne kartlegginga vil forsinke noe, sier han.

– Det viktigste for Norterminal er at det foreligger en forsikring fra myndighetene om at nødvendig infrastruktur vil bli etablert.

Mulig link

Funnet i fjor sommer i Sør-Varanger, som ligger mellom Alta og Russland, var en mulig link mellom helleristningen i Alta og de på Kolahalvøya i Russland.

– De har veldig mange likhetstrekk med de eldste helleristningene man har i bydelen Hjemmeluft i Alta. Så det tyder jo på at her har det vært kontakt mellom menneskene, sier Anja Roth Niemi.

Helleristninger i Sør-Varanger kommune

48 figurer har så langt blitt funnet.

Foto: Tromsø Museum

I oktober, rett før snøen la seg, var arkeologene tilbake på Gamneset. Nå for å kartlegge omfanget av helleristningene.

Detaljene har kommet mer tydelig fram:

– Vi ser en reinflokk på vandring og også noe vi tolker som elg. Det er detaljer på figurene som fremkommer tydelig. Det er spennende at disse detaljene kommer frem, slik at vi kan sammenligne det med andre felt og se om det er samme stil laget av samme folk med samme kultur. Kanskje i Alta, eller sørover, på Kolahalvøya, sier Niemi.

Jobber aktivt

Så langt er det ikke funnet flere felt med helleristninger på Gamneset. Men jobben er ikke ferdig. Det er en omfattende prosess som skal til for å avdekke alt.

Berget er blant annet dynka med sprit:

– Vi sprayer med sprit for å ta livet av laven som vokser på berget og som skjuler som kan være svake og forvitret. Det er en tidkrevende prosess, og vi vet ikke om det finnes flere figurer der før laven er fjernet totalt, sier Niemi.