Nye ambulansefly snart på vingene – men Luftambulansen varsler svekket kapasitet

1. juli overtar det svenske selskapet Babcock alle de syv norske basene for ambulansefly. Oppdragsgiveren mener overgangen skal gå smertefritt, men varsler likevel at beredskapen svekkes i overgangsfasen.

Ny ambulansejet i Norge

Det svensk-britiske flyselskapet Babcock SAA vant i anbudskonkurransen om luftambulanseflygingen i Norge i 2017. De overtar tjenesten 1. juli i år.

Foto: John Trygve Tollefsen / Bsaa / NTB scanpix

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten har nå sendt brev til alle instansene som trenger å forberede seg på det som skal skje de neste ukene.

Ambulanseflyselskapet Babcock overtar nemlig driften av alle de norske ambulanseflybasene ved midnatt 1. juli. Det betyr at 91 piloter bytter arbeidsgiver.

Overgangen til en ny versjon av ambulanseflyene innebærer at alle pilotene må gjennom diverse trening før de blir godkjent. De skal blant annet gjennomføre en evakueringsøvelser før de tar flyene i bruk.

Dette fører til at flere ambulansefly i perioder vil være av beredskap i tiden 1. til 12. juli. Selv om det settes inn reservefly, er det naturlig at det kan oppstå utfordringer i forbindelse med operatørbyttet, ifølge Luftambulansetjenesten.

«Det er nødvendig å være forberedt på at ambulanseflyflåtens kapasitet kan svekkes i perioder av uforutsette årsaker», står det i informasjonsskrivet fra Luftambulansetjenesten.

Garanterer smertefri overgang

Til NRK sier imidlertid direktøren i Luftambulansen at overgangen ikke er problematisk.

– Vi har for det første tett dialog med de involverte partene i dette, spesielt følger vi opp den nye operatøren, at de gjør de forberedelsene de skal, sier Øyvind Juell og legger til;

– Det kan være at noe glipper under forberedelsene og planleggingen, men så langt ser det ut som vi har god kontroll. Vi må likevel være forberedt på at det kan oppstå noen uforutsette utfordringer.

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell

Selv om administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell har varslet at luftambulansetjenesten kan svekkes under operatørbyttet, tror han ikke overgangen blir problematisk.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Derfor vil det iverksettes kompenserende tiltak i overgangsperioden.

Babcock setter inn to reservefly med egne mannskap samt et jetfly og et propellfly fra Sverige med svensk mannskap. I tillegg vil Luftambulansetjenesten HF, etter behov, leie inn ambulansefly med egne mannskap fra andre selskaper i Skandinavia. To av reserveflyene som settes inn kan imidlertid ikke flys på kortbane.

Bemanningen ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø vil også bli styrket.

– Vi ønsker at denne treningen skal gå så smidig som mulig. Derfor er det satt inn ekstra ressurser for å kunne håndtere pasientene som har behov for å bli transportert et sted.

– Garanterer dere for folk i Nord-Norge at denne overgangen vil gå smertefritt?

– Ja, og det vil tiltaksplanen sørge for. Det er også slik at selv om pilotene trener og flyr de nye maskinene, kan de fort omdirigeres for å hente pasienter dersom det blir behov for det.

NRK har vært i kontakt med Babcock som i likhet med Juell sier at de forventer en udramatisk overgang.

– Dette burde de tenkt på

Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund er bekymret over at Luftambulansen nå varsler at kapasiteten kan svekkes i overgangsfasen.

– Det er lite tilfredsstillelse at man kan risikere driftsforstyrrelser på grunn av overtakelse til en ny operatør. Jeg synes det er bekymringsfullt, og det er klart at det kan ha betydning for liv og helse.

Lederen i flygerforbundet har lenge vært kritisk til anbudsprosessen og overgangen til den nye operatøren, Babcock. Han mener eventuelle utfordringer og svekket kapasitet kunne vært unngått dersom anbudsprosessen hadde vært utformet på en annen måte.

– Dette vitner egentlig om at kriteriet om å overta alle luftambulansebaser fra en gitt dato er veldig komplisert. Det er en betydelig mengde trening som skal gjennomføres, og det er nye fly og nye prosedyrer å forholde seg til.

Yngve Carlsen

– Jeg synes det er bekymringsfullt, og det er klart at det kan ha betydning for liv og helse, sier leder i Norsk Flygerforbund om operatørbyttet i ambulanseflytjenesten.

Foto: Norsk Flygerforbund

– Det er naturlig at det påvirker beredskapen i en periode, og det burde man tenkt på.

Carlsen håper at overgangen vil gå så smertefritt som mulig, men frykter at eventuelle utfordringer vil kunne vedvare også etter selve overgangsfasen.

– Jeg registrerer at Luftambulansen sier at det kan vare i drøyt 14 dager, men det er klart at kompleksiteten i dette oppdraget gjør jo at man må forvente at det er innkjøringsproblemer. Men vi håper selvfølgelig at man klarer å opprettholde beredskapen i størst mulig grad.