Ny type lauvmakk er på tur nordover

Den heter gul frostmåler. Nå vil forskerne ha hjelp til å registrere den.

lauvmakk - bjørkmåler

Jane Uhd Jepsen, seniorforsker i NINA vil ha hjelp til å finne gul frostmåler

Foto: Marit Eilertsen

Fjellbjørkemåler og liten frostmåler gjør stor skade på bjørkeskogen i hele Nord-Norge. Foreløpig er slektningen gul frostmåler noe mer lokal, men forskerne forventer at den vil spre seg lenger nord og øst i årene framover.

gul frostmåler

Gul frostmåler har en flott gyllen farge og likner omtrent på et høstgult bjørkeblad.

Foto: Jon Aars

Nå vil forskere ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av gul frostmåler i Nord-Norge. I høst kan du registrere bilder og observasjoner i appen Målerjakt. De skal bruke kartleggingen til å finne den nordlige grensen for arten. Fra før vet de at den er i Tromsø. Men innlandet og Nord-Troms vet de lite om.

– Dette er den arten av bjørkemåler i Nord-Norge vi vet minst om, sier Jane Uhd Jepsen, seniorforsker i NINA med målere som arbeidsfelt.

Forskerne tror utbredelsen av gul frostmåler har med varmere klima å gjøre.

Lauvmakk

Fjellbjørkemåler og liten frostmåler gjør stor skade på bjørkeskogen i hele Nord-Norge

Foto: Tor-Even Mathisen / NRK

Gul frostmåler er lett å kjenne igjen. De voksne hannene har en flott gyllen farge og likner omtrent på et høstgult bjørkeblad. Vingespennet kan variere fra 3–4 cm. Hannene tiltrekkes av lys og sees ofte på husvegger i nærheten av utelys på høsten. Flyvetiden er vanligvis fra tidlig september til langt ut i oktober.

Les mer og finn app:

Lauvmakken er fra før med to arter i Nord-Norge, og det er store svingninger i utbrudd.

– Med tre arter – slik vi ser må – betyr det en større belastning for bjørkeskogen. Det kan bety skogdød, sier Jane Uhd Jepsen.

Ikke mulig å berge skogen

– Går det an å bekjempe gul frostmåler?

– Nei, det gjør ikke det. Den er en naturlig del av bjørkeskogen i nord. Det går an å gjøre tiltak i forhold til enkelt-trær i hagen. Men ikke i skogen, sier seniorforsker Jane Uhd Jepsen i NINA.

Lørdag er det temadag målerutbrudd om på Framsentret i Troms.

Kan hogst hjelpe?