Ny smell for Helse Finnmark

Nok en gang går helseforetaket i minus.

Kirkenes sykehus IKKE BRUK
Foto: Knut-Sverre Horn

Helse Finnmark hadde ved utgangen av mai 19 millioner i underskudd. Årsaken er sviktende inntekter og høye lønnstkostnader.

- Hovedvekten av det avviket vi har totalt i år er fordelt på to områder. Vi har et tap i inntekter på cirka 10 millioner og det resterende er knyttet til lønnskostnader på overtid og innleie, sier direktør Eva Håheim Pedersen.

Kunne blitt verre

Men resultatet kunne ha sett verre ut. En forsinkelse av oppstarten av ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok slår positivt ut på budsjettet.

- Oppstarten i Karasjok vil bli over sommerferien. Derfor har avdelingen for psykisk helsevern og rus et positivt avvik, sier Helse Finnmark-direktøren.

Mindre sykefravær

På tross av et underskudd på 19 millioner så langt i år er direktøren fornøyd med at de har forbedret resultatet fra i fjor med 22 millioner i samme periode.

- Vi ser at flere avdelinger har en god kostnadskontroll, som har vært stabil gjennom de fem første månedene. Det ser vi veldig positivt på. Et annet element er at sykefraværet er blitt forbedret, sier Håheim Pedersen.