Ny rapport: Slik kan Forsvaret bli mer miljøvennlig

Økt bruk av batterier, simulator og naturgass er noen av tiltakene som foreslås i den nye rapporten.

KV Heimdal

Rapporten slår fast at Forsvarets aktiviteter har en rekke negative påvirkninger på miljøet.

Foto: KV Heimdal

Det norske Forsvaret kan redusere utslippene av klimagasser med opp mot 30 prosent, uten at det går ut over forsvarsevnen. Det kommer fram i en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Det er forskerne Brynjar Arnfinnsson og Simen Kirkhorn som har skrevet rapporten, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Der tar de for seg en rekke tiltak som kan gjøre Forsvaret langt mer miljøvennlig enn det er i dag. Økt bruk av batterier, simulator og naturgass er noen av tiltakene som foreslås.

Internasjonal oppmerksomhet

Rapporten slår fast at Forsvarets aktiviteter har en rekke negative påvirkninger på miljøet. Blant annet fordi Forsvaret er en «storforbruker av fossilt drivstoff».

Med utgangspunkt i langtidsplanen for Forsvaret, har derfor forskerne beregnet deres utslipp de neste 20 årene.

– Da vi beregnet hvor mye Forsvaret kom til å slippe ut, uten å gjøre tiltak, så vi at utslippene ville øke en del, sier forsker Brynjar Arnfinnsson til NRK.

En av grunnene til det er at nye våpensystemer skal tas i bruk, forteller han videre.

Brynjar Arnfinnsson, forsker i Forsvarets forskningsinstitutt.

Brynjar Arnfinnsson, forsker i Forsvaret forskningsinstitutt, tror det enkleste klimatiltaket vil være å ta i bruk avansert biodrivstoff.

Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

De siste årene har miljø og klima fått økt oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Både skandinaviske og andre europeiske land er i gang med liknende analyser, sier Arnfinnsson.

Derfor har Forsvarets forskningsinstitutt fått i oppdrag å se nærmere på ulike klimatiltak i forsvaret.

Blant tiltakene som foreslås i rapporten er:

  • Blande inn avansert biodrivstoff i det vanlige drivstoffet.
  • Installere batteripakker i sjøforsvarets fartøyer.
  • Gjennomføre effektiviseringstiltak på fartøyene, som for eksempel mer effektive propelløsninger.
  • Økt bruk av simulatorer i forbindelse med trening og øvelser.
  • Kjøpe kystvaktskip som går på naturgass.

Redusert matsvinn, klimavennlige matvalg og mindre bruk av flyreiser er også blant tiltakene som kommer inn i rapporten.

Ifølge Arnfinnsson er det å ta i bruk såkalt avansert biodrivstoff det enkleste tiltaket å gjennomføre.

– Velger man riktig drivstoff, kan det brukes på det materiellet vi har i dag, sier Arnfinnsson.

Samtidig understreker han at biodrivstoff er omdiskutert, og at det kan medføre økte kostnader.

Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere sagt at det nye de skaffer av materiell skal være så miljøvennlige som mulig.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Bør få mer framtredende rolle

Forskningsleder Øyvind Voie mener klimautslipp må få en mer framtredende rolle når Forsvaret skal velge utstyr og løsninger for framtida.

– Materiellet forsvaret kjøper har lang levetid. Når Forsvaret kjøper et skip eller et fly, eller velger en måte å løse en oppgave på, skal det brukes i mange år.

Det sier Voie i en pressemelding, og legger til:

– Hvis vi velger løsninger som ikke er energieffektive de kommende årene, kan det binde forsvarssektoren til høye kostnader og høye utslipp i lang tid.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere innholdet i rapporten nå. Men i august uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen følgende:

– Å sette materiellet vårt på bakken for å redusere klimautslipp er ikke et alternativ. Men når vi planlegger nytt materiell eller oppgraderer det vi har, skal vi være sikre på at det er så energieffektivt og miljøvennlig som mulig, gitt de operative krav.