Hopp til innhold

Stor forskjell blant sykehusenes tilbud under pandemien: – Det er bekymringsfullt

Under pandemien var det en kraftig nedgang i rehabiliteringen ved norske sykehus. 43 prosent på landsbasis, viser en ny rapport.

Merete Krohn

Merete Krohn i brukerutvalget til UNN Tromsø reagerer på prioriteringene til Helse Nord. Helse Nord var verst i klassen, og reduserte tilbudet med 70 prosent.

Foto: Eva Ersfjord / NRK

Verst i klassen var Helse Nord med en nedgang på 70 prosent i primærrehabiliteringen under pandemien, viser en ny rapport.

Den store reduksjonen kan ikke forklare med smittetrykk, siden det var lavt i nord i en tidlig fase, konkluderes det med i rapporten.

– Det som bekymrer oss mest er det som har skjedd med de som har fått lite eller ingen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sier Merete Krohn.

Hun er i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og reagerer på kuttet som ble gjort hos Helse Nord under pandemien.

Krohn sier at disse pasientene kan ha havnet i kommuner uten den samme spesialkompetansen UNN har til å rehabilitere pasienter.

Sykehus kuttet i rehabiliteringen

Under pandemien hadde norske helseforetak i gjennomsnitt en nedgang på 43 prosent i døgn med primærrehabilitering.

Primærrehabilitering er brukt om pasienter som er innlagt for å rehabiliteres.

Ved dag- og poliklinisk aktivitet, var nedgangen i gjennomsnitt på 57 prosent på landsbasis, ifølge rapporten.

Helseregionene og helseforetakene organiserer rehabiliteringstilbudene ulikt. De har også ulike rapporteringssystemer.

I rapporten har flere sykehus rapportert om data og aktivitet under pandemien. Nasjonale tall er kun utarbeidet for opphold og liggedøgn.

Der kommer det frem at det var store regionale forskjeller. I Helse Midt var reduksjonen 36 prosent.

Helse Midt hadde og Helse Vest hadde oppgang i sekundær rehabilitering fra 2019 til 2020, i motsetning til Helse Nord som også det året hadde en nedgang, viser rapporten.

Helsedirektoratet utarbeidet en veiledning for prioritert behandling under pandemien. Rapporten viser til at disse ble fulgt opp i de fleste regioner, med unntak av Helse Nord.

Etterlyser plan for etterslepet

Under pandemien har vi vært veldig gode på å redde liv, men et liv som reddes skal også leves, sier Per Oretorp.

Han er assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Nå etterlyser Oretorp en strategi for hvordan pasientene som er satt på vent, eller i verste fall har mistet muligheten for rehabilitering, skal tas hånd om.

Per Oretorp i Personskadeforbundet

Regionale forskjeller er et fenomen vi har sett lenge og vi må ta alvorlig. Pasienter har krav på det samme helsetilbudet, uansett hvor i landet de bor og hvem vi er, sier Oretorp.

Foto: Personskadeforbundet LTN

Allerede våren 2020 ble Oretorp gjort oppmerksom på pasienter som mistet eller måtte utsette spesialrehabiliteringen.

Ifølge Oretorp var den største utfordringen hos Helse Nord. Avdelingen på UNN ble halvert i størrelse i 2021, etter et år med redusert tilbud.

– Helse Nord skiller seg ut, og de er vår største bekymring. Der har det største antallet pasienter måtte vente, eller i verste fall mistet, nødvendig rehabilitering, sier generalsekretæren.

Les også: Lange køar for rehabilitering: – Eg har store smerter

Line Thorsen, Bø i Vesterålen. Venter på rehabilitering juni 2020
Line Thorsen, Bø i Vesterålen. Venter på rehabilitering juni 2020

UNN: – ugunstig

Ifølge rapporten hadde alle avdelinger, med unntak av Telemark og Førde, redusert tilbudet knyttet til covid-19.

Nedgangen hos Helse Nord var størst ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, blant sykehusene med rehabiliteringsavdelinger.

De viser stor prosentvis nedgang i kompleks rehabilitering.

Bjørn-Yngvar Nordvåg, klinikksjef UNN

Nordvåg mener at de regionale forskjellene kan ha sammenheng med hvor avdelingene er lokalisert, og kan ha vært bedre skjermet med tanke på hvordan sykehusene håndterte pandemien.

Foto: privat

– Det var spesielt ugunstig at døgnbasert rehabilitering ved UNN Tromsø var lokalisert i den nye A-fløya som ble omdisponert til koronaberedskap.

– Dette rammet dessverre våre pasienter ekstra mye, skriver Bjørn-Yngvar Nordvåg, i en e-post til NRK.

Nordvåg er leder ved Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved UNN. De har nylig mottatt rapporten, og er i ferd med å gå gjennom den.

– En rask vurdering er at hovedfunnene stemmer og har sammenheng med at ressurser til rehabilitering i stor grad ble omdisponert i forbindelse med koronapandemien, sier Nordvåg.

– Vi er nå tilbake i ordinær drift.

Les også: Krevende situasjon på UNN: – Vi klarer ikke skjerme planlagt behandling

Helse Nord: – nødvendig å prioritere covid-19

Aktiviteten hos Helse Nord ble redusert på følge av smitteverntiltak skriver Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord skriver i en e-post til NRK.

I våre sykehus var det nødvendig å prioritere personell og areal til behandling av covid-19, skriver fagdirektøren.

Klinikksjef Geir Tollåli

– Dessverre rammet pandemien behandlingstilbudet til mange av våre pasienter, og denne rapporten viser at dette også gjelder tilbudet innen rehabilitering, skriver Tollåli i e-post til NRK.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Helse Nord og helseforetakene har ikke hatt anledning så langt til å evaluere på hvilken måte vi eventuelt kunne lagt bedre til rette for rehabilitering under pandemien, sier Tollåli.

De gjør nå en innsats for å gi behandling til pasienter som har timene utsatt.

Tollåli opplyser at UNN også har opprettet en regional spesialpoliklinikk for rehabilitering av ettervirkninger etter covid-19.