Hopp til innhold

Ny rapport om klimaeffekten av bunntråling

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har forskere ved Havforskningsinstituttet sett på tidligere internasjonale arbeid som omfatter bunntråling og effektene dette har på økosystemet og klimaet. Resultatene er samlet i en rapport om effektene av bunntråling.

– Det er et ganske omfattende bunntråling i norske farvann. Særlig dyr som stikker opp fra bunnen, som koraller, svamper og sjøfjær er utsatt ved bunnfiske, sier forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Geir Huse.

I tillegg til å skade dyrelivet, kan bunntråling frigi en del karbon fra havbunnen. Dette kan igjen ende opp i atmosfæren i form av CO₂. Havforskningsinstituttet mener i den nye rapporten at en tidligere rapport, publisert i Nature i 2021, sannsynligvis har estimert for høy klimaeffekt av dette.

– Hvor mye karbon som slippes ut vil være avhengig av hva slags type bunn det er. Men vi peker på at det trengs mer forskning på dette. Hva er det egentlig som skjer når man virvler opp sedimenter, sier Huse.

Fiskefartøy med trål
Foto: Havforskningsinstituttet