Ny nordområdestrategi samler lite applaus

Regjeringens nye nordområdestrategi som ble lagt fram i Bodø i dag skaper lite begeistring. – En grei oppsummering av det som går bra, men hva skal drive oss videre, lurer fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark.

Fylkesledere i Nordland, Troms og Finnmark

Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark og fylkesrådslederne Cecilie Myrseth i Troms og Tomas Norvoll i Nordland er alle Arbeiderparti-politikere, og ikke imponert over regjeringens nordområdestrategi.

Foto: Robert Greiner

Statsminister Erna Solberg slo fast at veksten i Nord-Norge er større enn i resten av landet da hun i dag la fram regjeringens nye nordområdestrategi i Bodø.

– Nord-Norge er svært viktig for landet, slo hun fast. Solberg understreket og at det er avgjørende viktig å lykkes med å skape fortsatt vekst.

Men fra opposisjonen kommer kritikken på løpende bånd.

Cecilie Myrseth

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms syns den nye strategien byr på mye prat.

– Det regjeringen trekker frem er selvfølgeligheter som selvfølgelig også skal gjelde hos oss. Vi er jo en del av Norge. Derfor bør veier og annen infrastruktur være noe spesielt for en nordområdesatsing, sier hun.

Ingen framdrift

Hennes kollega i Nordland, Tomas Norvoll, følger opp og karakteriserer dagens framlegging fra regjeringen en oppramsing av selvfølgeligheter.

– Hvor er de nye tiltakene, spør han?

Fra fylkesordføreren lengst nord, Runar Sjåstad i Finnmark, kommer spørsmålet om hva regjeringen mener det er som skal drive landsdelen framover.

– Dagens strategi fra regjeringen er jo en grei beskrivelse av en landsdel der det går bra. Men det er for lite konkrete til tak. Dette driver oss ikke videre framover, sier Sjåstad som etterlyser tiltak som er mer spesielt for behovene i nord.

– Offensivt, men ...

Heller ikke NHO-direktør Målfrid Baik i Troms og Finnmark er overstadig begeistra.

Målfrid Baik

NHO-direktør Målfrid Baik

Foto: Sunniva Sollied Møller / nrk

– Det er positivt at regjeringen ønsker å være offensiv og gir et helhetlig blikk over en landsdel der veksten er stor og kommer til å bli større. Men jeg etterlyser konkrete tiltak som skal styrke veksten og utviklinga, sier Baik.

Hun trekker fram det hun mener er manglende sammenheng mellom regjeringens andre store saksområder, som by- og distriktsmelding og regionreformen.

– Ingen av disse trekkes inn i nordområdesatsingen på noen måte, og når det gjelder transportsatsing virker det jo tvert imot som om Finnmark er satt på vent, sier Målfrid Baik.

Vil heie i stedet for å stake ut kurs

EU-minister Frank Bakke-Jensen uttalte under framleggingen av strategien i Bodø fredag formiddag at det ikke var deres oppgave å stake ut kursen, men å heie fram de som ville noe.

Anne Husebekk

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø mener derimot regjeringen kunne vært mer tydelig på landsdelens utfordring med videreforedling av naturressursene.

– Vi har rike naturressurser, og jeg syns de gjerne kunne sagt noe om hvordan landsdelen skal kunne foredle dette til høyest mulig nivå, slik at overskudd og profitt blir igjen i landsdelen i større grad, sier hun.