Ny lov skal stoppe syke vaneforbrytere

En ny lov skal stoppe forbryterne som i dag regnes som for syke til å kunne fengsles.

Politiet i Vest-Finnmark

MAKTESLØSE: Politiet i Vest-Finnmark måtte i fjor beklage overfor publikum at de ikke kunne sperre den notoriske forbryteren inne.

Foto: Skjermdump.

En psykisk syk altaværing som i årevis har gjort flere grove tyverier, uten at politiet kunne sperre ham inne, har ført til stor frustrasjon i Vest-Finnmark.

Men i løpet av året kommer det en lov som setter en stopper for slike forbrytere – i alle fall om regjeringen får flertall i Stortinget.

– Regjeringen og stortingspartiene H og Frp ønsker at det skal gis adgang til å idømme tvungen behandling i inntil tre år for dem som til nå har vært regnet som ikke strafferettslig tilregnelig, sier stortinsgrepresentant Kent Gudmundsen (Høyre) til NRK.

Mangeårig problem

Kriminelle som går fri fordi de er utilregnelige har vært et problem i årevis. Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn har karakterisert det som et hull i rettssystemet.

Så langt har det bare vært mulig å dømme dem til tvungent psykisk helsevern hvis de utgjør en fare for andres liv og helse.

– Denne grensedragnigen har vært en politisk handlingslammelse som regjeringen nå skal rydde opp i, sier Gudmundsen.

Den kriminelle altaværingen har nylig fått endret status og blir nå straffeforfulgt, men det generelle problemet er ikke løst før en ny lov er på plass.

Best for den kriminelle også

kent gudmundsen

Kent Gudmundsen mener man kan tvinge notoriske forbrytere til behandling uten å komme på kant med menneskerettene.

Foto: Pia Tøhaug / nrk

Norge har nylig fått refs fra Europarådet for unødvendig tvang i psykiatrien, men Gudmundsen frykter ikke at tvang mot vanekriminelle skal stride mot menneskerettene.

– Vi snakker om tvungen behandling som et medisinsk opplegg. Da løser man to forhold. Det ene er at man åpenbart gir den personen det er snakk om et hesletilbud som han har behov for. Det andre er at man løser et problem for samfunnet, der personer som går løs på andres eiendom faktisk kan bli dømt og tatt tak i. Dette vet jeg veldig mange synes har vært frustrerende, både blant næringsdrivende og ikke minst i politiet.

– Hva tror du Stortinget vil si om lovforslaget?

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i dette, og jeg er ganske trygg på at det vil få flertall på Stortinget, sier Kent Gudmundsen.