Ny lov kan skjerpe forbud

Ny motorferdselslov legges fram fredag - store forventninger til at loven innskjerper forbudet mot barmarkskjøring i Finnmark.

 

Barmarkskjøring i Jøldalen
Foto: Lars Olav Lund, Statens Naturoppsyn

I Finnmark er det store forventninger til lovforslaget om motorferdsel i utmark som Direktoratet for naturforvaltning legger fram fredag.

 

Forventer skjerping

Både naturvernforbundet og ordfører Geir Ove Bakken i Alta forventer en kraftig innskjerping når det gjelder barmarkskjøring i fylket.

 – Jeg forventer at de har diskutert en skjerpet holdning til barmarkskjøring, og at man gis omtrent samme muligheten til lokal selvbestemmelse når det gjelder skuterkjøring vinterstid, sier Bakke.

Han ønsker ikke å utøve en praksis der det kjøres utover godkjente løyper.

– Barmarkskjøring har vist seg, ikke minst i forhold til næringsutøvelse at det gjør stor skade og slitasje på naturen. Jeg tror det er viktig at vi her holder oss til de motorferdselløypene som vi har i dag, og ikke utøver en praksis langt utover det, sier Bakken.

Vil ha sanksjoner

Leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Dag Elgvin, har ved flere anledninger kritisert kommuner i Finnmark for deres liberale dispensasjonspraksis for kjøring i utmarka. Dette må strammes inn i den nye loven, og kommuner som ikke følger reglene må frataes retten til å gi slike dispensasjoner, sier Elgvin.

– Det bør komme en saksjonsregel mot kommuner som bryter loven. Det har manglet i den nåværende loven, og så lenge det ikke finnes noen ordentlig sanksjon mot kommunen, så vet de at det ikke får noen negative konsekvenser og da kjører de på med sitt, sier han.

Vil stramme inn

At man har hatt en friere lovgivning på dette området i Finnmark, enn i resten av landet, synes han ikke er noe argument.

– Finnmark har hatt et friere system enn resten av landet, og vi har erfart at det ikke har fungert. Det har blitt mer ulovlig kjøring, og mange kommuner harn gitt ulovlige dipensasjoner i områder der det ikke skal være kjøring. Så av hensyn til dyre- og plante liv, og de som vil ferdes i naturen uten støy, så er det klart at her må man stramme inn, mener Elgvin.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se Nordnytt 19:45 med programleder Sveinung Åsali

Se Nordnytt 19:45 med programleder Sveinung Åsali