Striden blant fiskerne hardner til - kystfiskerne danner ny organisasjon i protest

Fiskeriprofessor kaller det for siste episode i en lang maktkamp i norsk fiskerinæring.

Kystfiskere

Kystfiskere mener de har hatt for liten påvirkningskraft og danner nå organisasjonen Kystnor.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Målet er å prøve å samle flest mulig kystfiskere i en landsomfattende organisasjon, som skal ivareta kystfiskerne, flåten og kystsamfunnene, sier leder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord.

Det nye fiskarlaget får navnet Kystnor, og skal være en interesseorganisasjon for kystfiskere i hele Norge.

– Det vil si at kystfiskere fra Lindesnes til Nordkapp har mulighet til å være med i denne organisasjonen, sier Hansen.

Fiskerne i Troms og Finnmark meldte seg i fjor ut av moderorganisasjonen Norges Fiskarlag. Det er blitt beskrevet som et lite jordskjelv.

Fiskarlaget Nord mener de store fiskebåtrederne har for stor innflytelse i Norges Fiskarlag.

Konsekvensen ifølge dem er at kystfiskerne taper, blant annet i fordelinga av fiskeressursene.

Maktkamp

– Dette er siste episoden i en ganske lang maktkamp i fiskarlaget og i norsk fiskerinæring. Der det står mellom havfiskeflåten på den ene siden og kystfiskeflåten på den andre siden, sier professor Petter Holm ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø.

Professor Petter Holm ved Norges fiskerihøgskole

Petter Holm er professor ved Norges fiskerihøgskole ved UiT.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Han har fulgt utviklingen i Norges Fiskarlag, der det er både medlemmer fra havfiskeflåten og de mindre og mellomstore båtene.

– Fiskarlaget sentralt har prøvd å holde balansen. Men det er ingen tvil om at det er Fiskebåt, altså havfiskesiden som har størst innflytelse, sier Holm.

– Ganske mange kystfiskeflåter har blitt slått sammen, og rederiene har vokst. Og tyngden har gått fra kyst og mot hav.

Ifølge Holm dreier det seg om kampen om legitimiteten i fiskerinæringa.

– Det er jo kystfisket som har vært betraktet som grunnlaget for bosettinga og kystsamfunnene. Og dem har tapt i forhold til havfiskeflåten som mangler legitimiteten og blitt sett på som en trussel mot den etablerte næringsformen.

Kystnor – med eller uten Norges Fiskarlag

I ettermiddag ble landsstyret i Norges Fiskarlag orientert om planene.

– Vi venter på å få oversendt det skriftlige fra Fiskarlaget Nord. Landsstyret skal selvfølgelig kikke på det, og vil komme tilbake til dette senere, sier Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Han avviser at kystfiskerne taper internt i fiskarlaget.

– Vi er sammensatt kollegium der kystfiskerne har overvekt. Og det gjelder i landsmøtet og i landsstyret. Fiskarlaget handler ut fra å ta ansvar for ei samlet norsk fiskerinæring, sier Ingebrigtsen.

Roger Hansen i Fiskarlaget Nord holder døren åpen for å fortsette i fiskarlaget. Den endelige utmeldingen kan tidligst skje i 2023. Hansen ønsker først og fremst å etablere Kystnor innenfor Norges Fiskarlag.

– Jeg håper og tror at Norges Fiskarlag med landsstyret og landsmøtet ser at vi er nødt til å gjøre noe med organisasjonen, sier Roger Hansen.

Blir Kystnor dannet med eller uten Norges Fiskarlag?

– Spør du meg i dag 4. mai så er svaret på det ja, svarer Hansen.