Ny høringsrunde E8

Bygging av en smalere E8 gjennom Ramfjord i Tromsø uten midtdelere vil kreve ny høring av reguleringsplanen. Dette er nødvendig fordi det er en annen løsning enn det politkerne i Tromsø og lokalbefolkningen ble forespeilet i fjor, skriver Statens Vegvesen i et brev til Samferdselsdepartementet. Byggingen er nå anslått å starte i løpet av en seks års tid, ifølge Statens vegvesen.