Ny forskrift kan få konsekvenser

En ny forskrift om bruk av husdyrgjødsel skal ut på høring. Det skriver Finnmark Bondelag i en pressemelding. I dag er det mulig å spre møkk på jordene fra 15. mars til 31. oktober, mens det foreslås fra 1. mars til 1. september. Det kan bety et svært kort vindu for finnmarksbøndene, og bondelaget forventer at en ny forskrift skal ta geografiske hensyn.