Hopp til innhold

Ny forskning: Samiske kvinner mest utsatt for vold

Nesten halvparten av samene i en undersøkelse svarte at de har vært utsatt for vold og overgrep. Blant de etnisk norske svarte kun tre av ti personer det samme.

Vold

Mest utsatt for vold og overgrep er samiske kvinner, viser en ny forskningsstudie.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

For første gang er det dokumentert større forekomst av vold og seksuelle overgrep i den samiske befolkningen enn hos øvrige nordmenn, skriver VG.

Resultatetene kommer fram i en ny studie ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS).

45 prosent av samene som har svart på undersøkelsen oppgir at de har vært utsatt for vold og overgrep, mot 29,6 prosent av de etnisk norske som har svart.

Høyest er tallene blant samiske kvinner.

Tydelig forskjell

Forsker Astrid Eriksen

Doktorgradsstipendiat Astrid Eriksen.

Foto: Universitetet i Oslo

Ifølge doktorgradsstipendiat Astrid Eriksen er svarprosenten lav, men blant de 11.000 personene som har svart, er det en tydelig forskjell mellom de samiske og etnisk norske.

Eriksen sier at samiske kvinner er mer utsatt for alle typer vold. Emosjonell, fysisk og seksuell vold.

– Emosjonell vold, det å bli kuet eller fornedret, er det flest tilfeller av. Fysisk vold er også en høy andel, og seksuell vold rapporteres i mindre grad. Men samer rapporterer mer av alle typer vold, sier Eriksen til NRK.

Undersøkelsen er gjort i 25 kommuner med både samisk og etnisk norsk befolkning. Det er spørreundersøkelsen Saminor 2 som ligger til grunn for studien.

Ser alvorlig på funnene

– Jeg er overrasket over at samene er mer utsatt for vold enn den øvrige befolkningen, men hvorfor, det vet vi ingenting om. Det spør vi ikke om i undersøkelsen, sier Eriksen.

Det er også spurt om når volden er påført, som barn eller voksen.

– Det viser seg at barn er spesielt utsatt, sier hun.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier til VG at hun ser svært alvorlig på funnene, og at det må settes i gang et arbeid for å avdekke årsakene bak forskjellene.