Ny energiløsning på Svalbard

Regjeringen går inn for å avvikle kullkraftverket i Longyearbyen, og erstatte det med en mer klimavennlig energiløsning. Energiverket skal i første omgang fyres med diesel og multifuelteknologi. På sikt skal det fases inn fornybare løsninger.