Hopp til innhold

Ny E8 kan bli utsatt lenge

Regionveisjefen advarer mot E8-omkamp.

E8

Det er ikke sikkert likevel at nye E8 blir lagt over ei bru i Ramfjorden. Nå er det også uenighet innad i den rød-grønne partialliansen i Tromsø om hvor veien skal gå.

Foto: NRK

Etter flere tiår med krangel, kan den planlagte byggestarten av ny europavei 8 med bru på vestsida av Ramfjorden i Tromsø, igjen stoppe opp.

Nå på tampen av valgkampen åpner både Høyre og SV i Tromsø for ny behandling av saken.

Også innad i den rød-grønne alliansen som har makta Tromsø, er det uenighet om valget av trase for den nye E8 inn mot byen. Bare seks dager før valget, snur varaordfører i Tromsø, Gunhild Johansen (SV), i saken og ønsker et annet trasevalg enn alliansepartner Arbeiderpartiet.

– Det østre alternativet og en tunnel gjennom Tromsdalstinden (Tindtunnelen), vil være ei mye bedre løsning for dem som bor langs E8. Denne løsningen er også bedre dimensjonert for trafikkøkningen som ventes i årene som kommer, sier hun til NRK.

Snart brukt 30 år

Byrådslederkandidat for Tromsø arbeiderparti, Magnar Nilssen, er ikke glad for at alliansepartneren nå snur i saken.

– Dersom vi nå snur, er jeg redd det vil forsinke prosessen med å få på plass en ny innfartsvei til Tromsø. Og det haster med å få veien på plass, sier Nilssen til NRK.

Også regionveisjefen i Statens vegvesen i Nord-Norge, Torbjørn Naimak, advarer mot konsekvensene av at lokalpolitikerne stanser E8-prosessen.

– Hvis kommunestyret slutter seg til at man vil ha en helt ny trase, så må planarbeidet startes forfra igjen. Og det har vi allerede gjort flere ganger i Ramfjorden. Vi har snart brukt 30 år på å utrede ny vei inn til Tromsø, sier Naimak.

Nord-Norges farligste vei

Arbeiderpartiet mener at partiene som nå åpner for en omkamp, opptrer uansvarlig.

– Det er ikke akseptabelt at vi må vente i mange nye år. Det er viktig å få på plass en ny innfartsvei til Tromsø siden det er den mest ulykkesbelastede veien i hele Nord-Norge. Og da kan jeg ikke godta ytterligere forsinkelser, sier Nilssen.

SVs varaordfører er ikke enig.

– Det har kommet nye momenter i det siste som vi må vektlegge.

Regionveisjefen sier at vegvesenet har planer om å komme i gang med anleggsarbeidet på nye E8 i 2012, og at veien kan bli ferdigstilt i 2015/2016.

– Hvis man nå endrer planene, så er det en fare for at arbeidet med veien, på grunn av Nasjonal transportplan, først kan igangsettes i 2017, avslutter Naimak.

Se TV-reportasje:

Video Ny E8 kan bli utsatt lenge

Foto: Trygve Andreassen, NRK.