Hopp til innhold

Ny E8 i Tromsø kan bli 350 millioner dyrere

Det vil bli mellom 70 og 350 millioner kroner dyrere å velge den østre traseen i Ramfjord som ny innfartsvei til Tromsø enn vei på vestsida av fjorden.

E8

Slik er den østre traseen av E8 gjennom Ramfjord tenkt.

Foto: Statens vegvesen

– I tillegg kan det komme ytterligere kostnader for å sikre vannforsyninga i området, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen til NRK.

Forskningsanlegget til Eiscat kan også bli rammet, mener vegvesenet.

I over 25 år har det vært strid om bygging av veien gjennom Ramfjord.

Den går gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Vegen er smal, har nedsatt fartsgrense og er ulykkesutsatt. Ny veg skal forbedre framkommeligheten, trafikksikkerheten og bomiljøet i Ramfjorden.

– Vesentlige lavere samfunnsnytte

Østre alternativ

Slik er den østre traseen tegnet på kartet. Den opprinnelige planen var å legge veien på vestsiden av fjorden med bru over fjorden ved Laukslett (øverst på kartet).

Foto: Kart: Tromsø kommune

I mars 2008 vedtok kommunestyret i Tromsø at ny E8 skal bygges på vestsida av Ramfjorden med ny bru over Ramfjorden. Men etter siste kommunevalg gikk et flertall i Tromsø kommunestyre inn for at veien skulle bygges på østsida av fjorden.

Statens vegvesen har sammenlignet kostnader og samfunnsnytte ved østre og vestre trasé.

– Østre trasé er dyrere og har vesentlig lavere samfunnsnytte enn vestre. Østre trasé gir dessuten negativ nytte for transportbrukerne og går i tillegg gjennom flere konfliktområder som også gir et usikkert kostnadsbilde, sier prosjektsjef Stein Johansen. Han har fredag presentert en ny oversikt om E8 gjennom Ramfjord.

– Forskningsanlegg må kanskje flyttes

For østre trasé er det en del usikkerheter som ikke er tatt inn i kostnadene.

– Omfanget av tiltak som må gjennomføres dersom østre trasé blir valgt, er ikke klart. Det kan komme krav ut over å endre veglinja, sier Johansen.

Han legger til at eventuelle tiltak for å unngå skader på vannforsyning ikke er tatt med.

– I tillegg er det høyst usikkert om det er mulig å skjerme forskningsanlegget til Eiscat for lys. Hvis dette ikke er mulig må forskningsaktiviteten kanskje flyttes, sier Johansen.

Striden om veien er nå til det som kalles megling hos Fylkesmannen i Tromsø. Blir ikke partene enige om veivalget, går saka til avgjørelse i Kommunaldepartementet.

Nyheter fra Troms og Finnmark