Ny Bardu-skole i to trinn

Rådmannen i Bardu vil dele opp bygging av ny skole på Setermoen på grunn av økonomi. I første omgang foreslås å bygge ny skole med barnetrinn nord for Barduhallen. Innen 2022 skal det så komme et tilbygg som blir ny ungdomsskole. Til sammen blir kostnaden rundt 320 millioner kroner. Utvalg for omsorg og oppvekst i Bardu behandler saken torsdag.