Nussir med ny tillatelse: – Gruvedrift i 2018

Det kommer ingen radioaktive utslipp fra gruva i Repparfjord i Vest-Finnmark, konkluderer Statens strålevern. Dermed gjenstår kun driftskonsesjonen før gruva kan settes i drift.

Øystein Rushfeldt

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir satser på å starte driften av gruva i Repparfjorden i 2018.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Gruveselskapet Nussir trenger ikke en egen utslippstillatelse for radioaktive stoffer fra den planlagte kobbergruva i Repparfjord i Vest-Finnmark.

Statens strålevern har tidligere påpekt fare for utslipp av uran og thorium, men konkluderer nå med at det ikke kommer til å bli radioaktive utslipp fra gruva.

Kobber

Hverken Nussir-malmen eller annen utslipp i forbindelse med den planlagte gruvedrifta til Nussir er radioaktivt konkluderer Statens Strålevern.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Når vi ser på informasjonen vi har nå, så er det ikke radioaktivt avfall som vil gå ut fra gruva, sier rådgiver Marte Varpen Holmstrand i Statens strålevern.

Samtidig påpeker hun at alle virksomheter har plikt til å ha en oversikt over sine utslipp.

– Hvis det senere viser at seg at Nussir likevel må ha en utslippstillatelse så er de pliktig å søke om det, sier Holmstrand.

Kun ett hinder gjenstår

Rett før jul godkjente regjeringen utslippstillatelsen til kobbergruva i Kvalsund, og nå er det klart at selskapet ikke trenger en egen plan for håndtering av radioaktivt avfall.

   Det var en hyggelig, men ingen overraskende nyhet, forteller administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt.

– Vi har ikke mer radioaktivitet i Nussir-malmen enn det som er i steinen generelt rundt omkring i Norge, i oppkjørselen din og i hagen din, sier Rushfeldt.

Repparfjorden

Her i Repparfjorden i Kvalsund kommune ønsker Nussir å utvinne kobber.

Foto: Allan Klo

Neste og siste steg for gruveprosjektet før det kan settes i drift er å skaffe seg driftskonsesjon. Sametinget har allerede varslet mulige innsigelser.

– Jeg har samme troen på det som jeg har hatt på reguleringsplan og utslippstillatelsen tidligere. Så lenge vi gjør solid og grundig arbeid når vi fram til slutt. Vi håper bare at tidsbruken blir innenfor rimelighetens grenser, sier Rushfeldt.

Satser på drift i 2018

Gruvegründeren regner med å få godkjent driftskonsesjonen i løpet av året. Konsesjonen er siste steg før alle tillatelser gir grønt lys for gruvedrift i Repparfjorden.

Nå jobbes det med å hente inn investorer og kapital for å ha penger til oppstarten. Målet er nemlig å få gruva i drift neste år.

– Det året som vi har foran oss nå blir fortsatt et utviklingsår før vi kan ta beslutning om utbygging, sier Rushfeldt.

Øystein Rushfeldt på Nussir-fjellet

Under bakken her ligger Nussir-malmen som Øystein Rushfeldt satser på å hente ut i 2018.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han håper å kunne ta en beslutning om utbygging ved årsskiftet som kommer. Da skal han også begynne å lete etter det som skal bli hans nye kolleger.

– Da starter også arbeidet med å få på plass nøkkelfolk først, og deretter resten av mannskapet, sier Rushfeldt.

Inger Eline Eriksen

Sametingsråd Inger Eline Eriksen og resten av Sametinget vil endre mineralloven.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vil endre lovverket

Sametinget jobber fortsatt med å stoppe den planlagte gruvedriften til Nussir.

De vil endre mineralloven som driftskonsesjoner til gruvedrift bestemmes ut ifra.

– Sametinget har et plenumsvedtak imot mineralloven fordi den bryter med samenes rettigheter som urfolk, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen.