NRL klager NRK inn for PFU

Norske reinsdrifssamers landsforbund reagerer på NRK-programmet Spekter.

NRL-leder Nils Henrik Sara

NRL-leder Nils Henrik Sara klager NRK inn for Pressens faglige utvalg.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Norske reinsdrifssamers landsforbund (NRL) klager NRK- programmet Spekter inn for Pressens faglige Utvalg (PFU).

Programmet som klages inn tok opp problematikk rundt reindriftsnæringa, og NRL reagerer på at ingen fra reindrifta var med i programmet, som de mener fremstiller reindriftsnæringa som ansvarsløse miljøsyndere som overbeskatter beitene og overkjører andre næringsinteresser.

Samisk kultur og språk står sterkere enn på lenge, men økte samiske rettigheter fører også til konflikter i flere fylker. Har kampen for samiske rettigheter gått for langt?

Spekters nettsider om programmet

– Etter mitt skjønn er programmet basert på antisamiske holdninger der den samiske rettighetskampen blir framstilt som et samfunnsproblem og en bremsekloss for all næringsutvikling i fylket, sier Formann i NRL, Nils Henrik Sara, til altaposten.no .

– Det jeg reagerer sterkest på, er at reindriftsnæringen blir framstilt som hovedaktør i konflikten. I et faktaprogram som Spekter er det grunn til å forvente at det gis et nyansert bilde av en sak der flere parter er involvert.

Han reagerer også på at Olav Gunnar Ballo deltok i programmet, og mener han var hentet inn fordi han gjennom flere år har kommet med svært negative angrep mot næringen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.