NOSO går glipp av penger

Det kan bli langt færre forestillinger i regi av Nordnorsk opera- og symfoniorkester. Bakgrunnen er at de nordnorske fylkeskommunene reduserer tilskuddet til NOSO med fem prosent på grunn av dårlig økonomi. Nå frykter orkestret at staten og vertskommunene Bodø og Tromsø gjør det samme. I verste fall mister NOSO 20 prosent av produksjonsbudsjettet, rundt fem millioner kroner, sier direktør Tor Lægreid.

NOSO på Svalbard
Foto: Yngve Olsen Sæbbe