Norut Alta legges ned som eget selskap og fusjonerer med Tromsø

Forskningsinstituttet Norut Alta legges ned som eget selskap og blir en avdeling under Norut i Tromsø. Fylkespolitiker Bente Haug mener det er betenkelig at fremtidig forskning i Finnmark skal bestemmes utenfor fylket.

Norut Alta

Fylkesvaraordfører Bente Haug er ikke fornøyd med styreleder Sveinung Eikeland og resten av styret i Norut Alta om å fusjonere med Norut Tromsø.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Det er betenkelig, for med samfunnsvitenskapelig forskning er man opptatt av å ha en nærhet til det feltet man skal studere. Og det er den nærheten til Nord-Norge, og spesielt Finnmark, som nå forsvinner når vi ikke skal ha forskere til stede i de samfunnene det skal forskes på, sier fylkesvaraordfører i Finnmark, Bente Haug (Ap).

Forskningsinstituttet Norut Alta avvikles som egen virksomhet, og forskningsaktiviteten i Finnmark skal i fremtiden ivaretas av Norut-konsernet i Tromsø, bekrefter styreleder i Norut Alta, Sveinung Eikeland.

Nye kriterier

Ifølge Eikeland er det endringer i kriteriene for å få basisbevilgninger fra staten som presser fram fusjonen mellom Alta og Tromsø. De årlige basisbevilgningene er på 5,5 millioner kroner.

– Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet har bestemt at miljøet i Alta og samfunnsforskningsmiljøet i Tromsø er for små til å motta disse pengene. Miljøene har fått beskjed om å endre sine strukturer, slik at de blir store nok, altså flere enn 20 ansatte, forklarer Eikeland.

Bekymret

Fylkesvaraordfører Bente Haug er bekymret for at samfunnsforskningen i Finnmark svekkes og at man mister det lokale handlingsrommet over hvilke forskningsprosjekter det skal brukes penger på. Hun frykter også at stillingene i Alta etter hvert flyttes til Tromsø, selv om det foreløpig ikke er bestemt.

– Det er trist at Norut, som har Universitetet i Tromsø som største eier, ikke har protestert på denne omorganiseringen, for det har man hatt mulighet til. Man har også mulighet til å omprioritere penger mellom Norut i Alta og Tromsø, mener Haug.

– Dette er en del av den samme sentraliseringstrenden som regjeringen har satt i gang på mange områder. Nå også på forskningen, sier hun.

Kommunikasjonssjef i Norut i Tromsø, Skjalg Fjellheim, avviser bekymringene fra Haug.

Tror på en styrking

Styreleder Sveinung Eikeland er ikke bekymret over at Finnmark skal miste det lokale handlingsrommet.

– Jeg er bekymret for den anvendte samfunnsforskningens posisjon generelt, og særlig i Nord-Norge, de siste ti årene. Det som skjer nå kan være en måte å få snudd dette på, sier han.

– Det er ikke snakk om å legge ned noe som man ikke ville lagt ned om man var selvstendig. Det handler om å få til noe som sikrer 5,5 millioner i Nord-Norge. Hvis ikke hadde pengene havnet sørover, tror Eikeland.

Men han er enig i at situasjonen kunne vært bedre.

– Vi burde hatt flere forskere og forskning i Alta og Finnmark.