Norske klimaforskere sliter i jobbkampen

Longyearbyen (NTB-Tore Meek): Klimaforskere fra utenlandske prestisjeuniversiteter vinner ofte kampen om de gjeveste stillingene innen norsk polarforskning.

Jan-Gunnar Winther

Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt sier at nordmenn bare unntaksvis får seg jobb som klimaforsker.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi har hele verden som rekrutteringsmarked, og da stilles det store krav til CV, karakterer og hvilket universitet du kommer fra. Det er bare unntaksvis at nordmenn når opp i denne konkurransen, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt til NTB.

Klimaforskningen har fått høyere status som følge av økt oppmerksomhet rundt utfordringene jorda står overfor. Samtidig har antallet utenlandske søkere til forskerstillinger og studieplasser i Norge steget kraftig.

Mange vil studere eller jobbe i Norge – et land som fortsatt anses som et av de fremste på polarforskning.

– Har en utfordring

– Norske forskere har en utfordring her, ser vi. De norske studentene har litt dårligere karakterer, men når de kommer inn i en internasjonal setting, hever de seg til et høyere nivå, sier direktør Ole Arve Misund ved Universitetssenteret på Svalbard.

På Svalbard er det gjort milliardinvesteringer for å skape et solid norsk og internasjonalt forskningsmiljø. Universitetssenteret på Svalbard praktiserer kvoter for norske og utenlandske forskere for å sikre et mangfold. I Ny-Ålesund er det en klar overvekt fra internasjonale miljøer.

– Utfordringen med å være vaktmester i eget hus har vært aktuell lenge på Svalbard. Vi ser at det stadig blir flere utenlandske forskere som bruker fasilitetene på Svalbard. Det tallet øker mer enn norske forskere, sier Winther ved Norsk Polarinstitutt.

– Kan kle seg

Både Winther og Misund understreker verdien av å ha et internasjonalt miljø med høy kompetanse. Samtidig mangler noen av forskerne fra Polen, USA eller Storbritannia erfaring som mange norske forskere har mye av.

– Nordmenn er født med ski på beina, noe som er en fordel når man skal ut i felt. De fleste av våre norske forskere har erfaring med å kle seg, ta ansvar for egen sikkerhet og klare seg selv. Dette er egenskaper noen av de utenlandske forskerne ikke har, og som kan være utfordrende, sier Winther til NTB.

Også kunnskap om norsk forvaltning er tidvis mangelvare blant de utenlandske forskerne. Ofte blir løsningen å lære opp de beste kvalifiserte, som ofte er fra utlandet, før de går inn i lederstillinger.

– Vi må arbeide for å få flere kvalifiserte norske forskere. Vårt institutt er en spydspiss i så måte. Kunnskapsdepartementet legger opp til halvparten norske og halvparten utenlandske studenter på Svalbard. I fjor var det en overvekt utenlandske, men i år håper vi å nå målet, sier Misund. (©NTB)