Norske byer vil unngå «Oslo-tilstander»

De største byene i Norge følger nøye med på bruken av de populære av elektriske sparkesykler i Oslo. Trondheim, Tromsø, Bergen og Stavanger holder utleierne på en armlengdes avstand.

Elektriske sparkesykler i USA

Elsparkesykler har tatt Oslo med storm. Men bruken av det urbane transportmiddelet har ført til både konflikter og ulykker. Nå sitter andre byer i landet på gjerdet.

Foto: Ståle Grut / NRKbeta

I april 2018 ble elektriske sparkesykler lovlige i Norge. Denne våren har de satt sitt preg på Oslo.

Folk suser rundt på de flere tusen elektriske fremkomstmidlene som er spredt rundt i byen. Du kan leie sparkesyklene via en app på mobilen. Det er seks ulike selskaper som leier ut i hovedstaden.

Nøyaktig hvor mange sykler som er på gaten i Oslo vil derimot selskapene ikke si, skriver Aftenposten.

Noen kaller situasjonen «elektrisk galskap». I april og mai i år måtte 75 personer på legevakten etter flere uhell.

Problemene i Oslo følges nøye med på andre steder i landet. NRK har vært i kontakt med Tromsø, Trondheim, Stavanger, Drammen og Bergen.

Må ha en aktiv rolle fra starten

– Vi har møtt flere selskaper som vil til Stavanger. De forstår at vi ønsker et tydelig regelverk før vi lar de slippe til, sier Trygve Petter Nilsen, seksjonsleder for byplanlegging i Stavanger kommune.

Nilsen er overrasket over utviklingen i Oslo, som han mener er ute av kontroll.

Utleie av disse syklene bør reguleres etter politivedtektene og kommunens posisjon som grunneier i byen, mener Nilsen.

Trygve Petter Nilsen

Trygve Petter Nilsen i Stavanger kommune sier de har loven på sin side når de vil regulere utleien.

– Det er ikke fritt frem. Om du selger jordbær, driver valgkamp eller leier ut sparkesykler; alle må ha kommunens tillatelse til å drive i byens uterom.

I Stavanger blir utleien tatt opp i et politisk møte etter sommeren.

– Vi gjør dette i lys av de dårlige erfaringene andre byer har opplevd når man har hatt en passiv rolle fra starten av, sier Nilsen.

Møtet kan få to utslag. Enten et forbud eller at selskapene får tillatelse under føringer fra fylkeskommunes kollektivselskap.

Sparkesykler

Nilsen stiller også spørsmål ved hvor miljøvennlig syklene er. Danske Politiken skriver at de holder i to til tre måneder, mens en amerikansk undersøkelse viser at gjennomsnittlig levetid er rundt 28 dager.

Foto: Nina Didriksen

Ser på Oslos håndtering

Sykkelutleierne har også kontaktet Bergen kommune. Der er det foreløpig ikke lov å utplassere sykler.

Kommunen ser situasjonen an.

Kamilla Berven Bischof

Bergen kommune tillater ikke syklene foreløpig, sier seksjonsleder i Bymiljøetaten i Bergen, Kamila Berven Bischof.

Foto: Begen kommune

– Vi ser hvordan Oslo kommune håndterer utfordringene, før vi bestemmer hva vi skal gjøre i Bergen, sier seksjonsleder i Bymiljøetaten, Kamilla Berven Bischof.

Kommunen har ikke bestemt om saken skal behandles politisk.

– Bymiljøetaten vil fortsatt øke bysykkel-tilbudet til befolkningen. Det vil derfor være naturlig å komme tilbake til spørsmålet om utplassering av elsparkesykler senere, sier Berven Bischof.

– Uheldig

Heller ikke i Tromsø er en politisk behandling planlagt.

Men i likhet med andre kommuner NRK har kontaktet, er ikke tohjulingene ønsket i bybildet.

Sjur Melsås

Tromsø har så dårlig infrastruktur at elsparkesykler ikke kan bli en suksess, tror sykkelplanlegger i byen, Sjur Melsås.

Foto: Tromsø kommune

Byen har derimot andre grunner til sin skepsis.

– Tromsø har ett stort etterslep på infrastrukturen. Dette gjelder spesielt for myke trafikanter, sier sjef for sykkelplanlegging i Tromsø kommune, Sjur Melsås.

– Det er uheldig å få inn en ny gruppe trafikanter slik byen er nå. Vi bør oppgradere vei- og sykkelnettet før vi slipper disse aktørene til, sier han.

Kun på merkede plasser

I Trondheim er interessen for syklene stor. Det er flere firmaer som ønsker å etablere seg i studentbyen.

Alle har fått beskjed om å holde seg unna, før politikerne har tatt stilling til saken til høsten.

Likevel er det et firma som har startet opp i byen, men uten tillatelse fra kommunen, forklarer leder i Eierskapsenheten i Trondheim kommune, Frank Grønås.

Til NRK sier Grønås at det jobbes frem en politisk sak som vil bli tatt opp i formannskapet etter sommeren. Frem til da vil alle sparkesykler som står i veien eller er feilparkert bli fjernet fortløpende av kommunen.

Frank Grønås

Det kan bli aktuelt å begrense antall sparkesykler, og at plassering kun tillates på merkede plasser i Trondheim, sier Frank Grønås.

Foto: Trondheim kommune

– Rådmannen vil prøve å belyse alle relevante problemstillinger, sier Grønås.

Dersom syklene tillates, vil kommunen lage tydelig regler.

– Bruken bestemmes av vegtrafikkloven og politivedtektene. Trondheim kommune vil som eier av offentlige områder også stille krav til virksomhetene for bruk av byrommet, sier Grønas.

Han forteller at det kan bli aktuelt å begrense tallet på sparkesykler, og at de bare kan parkeres på merkete plasser. Hensynet til andre myke trafikanter er det viktigste.

– For Trondheim kommune er det viktige at fremkommeligheten for alle innbyggerne tas vare på. Spesielt de med nedsatt syn, rullestolbrukere og barnevogner, sier Grønås.

Sparkesykler ved det nye Nasjonalmuseet

Etter loven kan en elsparkesykkel kjøre opp til 20 kilometer i timen. Mange tar ikke hensyn til fart når de kjører i store folkemengder på gangsti. Det kan sette fotgjengere og andre i fare, mener Trygg Trafikk.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Kommer langt med god folkeskikk

– Ut fra det vi forstår når det gjelder elektriske sparkesykler, er ikke disse aktørene avhengige av en avtale med kommunen for å starte opp. Det betyr at kommunen ikke har noen direkte rolle i forhold til de nye aktøren, det sier kommunikasjonsrådgiver i Drammen, Dag Knutsen-Øy.

Oslos nabo i vest følger derimot med både på hva som skjer i hovedstaden og andre byer.

Dag Knutsen-Øy

– Etter det vi kjenner til har ingen ennå plassert ut elektriske sparkesykler i Drammen. Men vi følger med, sier kommunikasjonsrådgiver i kommunen, Dag Knutsen-Øy.

Foto: Anette Korneliussen

– Etter det vi kjenner til er det ingen elektriske sparkesykler i Drammen ennå, men vi følger med. Hvis de settes ut og blir til fare eller hinder for publikum, vil vi nok gjøre noe.

Det er ingen plan om å ta dette opp politisk i nærmeste fremtid. Knutsen-Øy mener man kommer langt med god folkeskikk.

– Brukerne finner sykler via en app og setter de fra seg når de er ferdige med turen. Sykler som brukerne plasserer ved for eksempel gangfelt eller grøfter, kan være nødvendig å fjerne. Men dette kan unngås dersom brukerne viser hensyn, sier han.

Sparkesykler et miljøproblem i Danmark

I Oslo blir sparkesyklene slengt rundt og hoper seg opp i hauger. Drammen kommune mener ordentlig oppførsel er mulig uten at kommunen må inn å regulere.