Norsk villaksfangst halvert på 30 år

I fjor ble det fisket 180.300 laks, sjøaure og sjørøye i de norske elvene. Det er en nedgang på 9 prosent fra året før, og i løpet av 30 år er villaksfangsten i Norge mer enn halvert.

Tanalaks

Sommeren 1986 fanget sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Ifølge organisasjonen Norske Lakseelver, bekrefter tallene observasjoner gjort av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om at innsiget av villaks til norskekysten er halvert de siste 30 årene.

Havforskningsinstituttets overvåking for 2016 viser at det mange steder var veldig mye lus i havet, noe som ikke ser bra ut for utvandrende lakseunger og sjøørret.

– Forskningen er entydig på at påvirkningen fra oppdrettsindustrien spiller en stor rolle her. Innblanding av gener fra rømt fisk svekker overlevelsesevnen til avkommet, og lakselusa dreper lakseunger på vei ut i havet, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

laks

Norske Lakseelver er bekymret for at sykdommer som rammer oppdrettslaks sprer seg til villaks.

Foto: Norske Lakseelvar

Tana fremdeles på topp

Sommeren 1986 fanget sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo. Av de 180.300 fiskene ble 79 prosent avlivet og 21 prosent ble sluppet levende ut igjen.

Størst nedgang i laksefisket var det i Nord-Trøndelag og Rogaland, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tana med sideelver var det viktigste fiskevassdraget med en samlet fangst på 38,6 tonn. Det er en økning på 0,3 tonn fra 2015. Deretter fulgte Gaulavassdraget og Namsenvassdraget med henholdsvis 27,4 og 24,2 tonn. Det er en økning for Gaulavassdraget og en nedgang for Namsenvassdraget.

Laksefisker, laksefiske i Karasjok, Kárášjohka

Tana med sideelver er blant få fiskevassdrag som opplevde økning i fangst siden 2015.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Etterlyser mer forskning

– Elveeierlagene, som er våre medlemmer, gjør en god i jobb i å forvalte lakseelvene slik at det er tilstrekkelig gytelaks tilbake etter fiskesesongen til å sikre fullrekruttering av elva. Det hjelper likevel ikke mye, når det er så stort svinn i havet, sier Evensen.

Torfinn Evensen

Utviklingen er urovekkende, ifølge generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Foto: Norske Lakseelver

I tillegg til lakselusa, er Norske Lakseelver bekymret for andre sykdommer som rammer oppdrettslaks og villaks.

– Det er forsket altfor lite på hvordan fiskesykdommer spres mellom oppdrett og villfisk, og vi er bekymret for det store antallet oppdrettslaks som hvert år rammes av sykdommer som PD og ILA, sier Evensen.

Laksefisketurisme utgjør en omsetting på om lag 1,3 milliarder rundt om i Norge, ifølge Norske Lakseelver. Potensialet er estimert til å ligge rundt 3–4 milliarder om laksemengde økes til tidligere tiders størrelse.