Hopp til innhold

Norsk ubåtjeger sett 100 ganger ved russegrensen

Det norske overvåkningsflyet Orion ble i fjor observert 100 ganger nær grensen til Russland. Samtidig avskjærer norske jagerfly færre russiskefly.

Orion

P-3 Orion er Norges maritime overvåkningsfly, stasjonert på Andøya flystasjon og patruljerer i Barentshavet flere ganger i uka.

Foto: Nils P. Skipnes / Forsvaret

Russiske myndigheter har en rekke ganger uttrykt bekymring for økt militær aktivitet nær grensene.

Nå har det russiske luftforsvaret på Kola offentliggjort hvor mange ganger norske overvåkningsfly har flydd i grenseområdene i 2016. Der går det fram at det norske P-3 Orion, som er et maritimt overvåkningsfly med base på Andøya flystasjon er observert om lag 100 ganger.

Det er den regionale avisa Murmanski Vestnik og Barents Observer som først omtalte rapporten fra det russiske luftforsvaret.

Flere følger med

Tallene på fremmede fly nært russisk territorium viser også at det norske Falcon DA-20, som er beregna for elektronisk krigføring er observert over 20 ganger i grenseområdene.

Samtidig går det fram av oversikten at både norske F-16 og finske F-18 fra basen i Rovaniemi jevnlig har nærmet seg russisk grense. Det samme skal svenske JAS-39 Gripen sammen med amerikanske fly gjort i forbindelse med en øvelse i finsk Lappland i februar.

Det russiske luftforsvaret legger heller ikke skjul på at de også har observert to amerikanske strategiske bombefly av typen B-52 som skal ha kommet inn over Nordpolen og flydd langs den arktiske grensen til russisk luftrom.

Redusert norsk avskjæring

En oversikt fra Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan viser til sammenligning at norske jagerfly på beredskap i Bodø har bare vært på vingene 20 ganger i fjor for å identifisere russiske fly. Til sammen ble 38 russiske fly identifisert.

Norske og russiske fly like ved grensen til Norge.

Et norsk F-16 jagerfly følger et russisk fly utenfor norskekysten.

Foto: Forsvaret

Dette er en markant nedgang fra tidligere år der antall utrykninger eller scrambles i 2015 var 30 og i 2014 var 49. Det er likevel langt unna toppårene midt på 80-tallet da antall identifiseringer lå mellom 500 og 600 i året.

Ifølge presseoffiser Brynjar Stordal kan forklaringen være at en del av flyparken har vært opptatt i Syria og at alderdom i stor grad begynner å prege flyene.

– Det betyr at maskinene i større grad er på bakken på grunn av vedlikehold, forklarer han.

En annen forklaring på færre identifiseringer og være at russiske fly passerer lenger ut i havet at det norske forsvaret velger å ikke sende opp jagerfly for identifisering.

Bekrefter overvåkning

Når det gjelder frekvensen av norsk overvåkning i nordområdene bekrefter Stordahl at de har Orion-fly i området flere ganger i uka på rutinemessige tokt for å følge med. Han vil ikke gå konkret inn på hvor mange tokt som gjennomføres.

– Dette er aktivitet som både for vår del og for russisk del foregår i internasjonalt luftrom og i ordna former fra begge sider, sier Stordal.