Norsk kontroll over Smutthullet

Norge har igjen kontroll over den norske delen av havområdet Smutthullet i Barentshavet. En dom i Hålogaland lagmannsrett fastslår at et litauisk rederi ikke hadde lov til å fiske snøkrabbe i Smutthullet i 2016, og de må dermed betale et forelegg på to og en halv million kroner. Statsadvokat Lars Fause sier at dommen har stor betydning for Norges tilgang til det som kan være milliardverdier i området: