Flygere slår hardt ned på sikkerhetsarbeid: – Luftfartstilsynet gjør ikke jobben sin

Så langt i år har det vært seks ulykker med helikopter innenlands, det samme som i hele fjor. Flygerforbundet mener ulykkestallene er altfor høye, og er ikke nådige i sin kritikk av arbeidet Luftfartstilsynet gjør med å sikre helikoptertrafikken.

Jo Bjørn Skatval

Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbundet mener myndighetene burde satt seg høyere mål for sikkerhet i helikopterbransjen.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Jeg føler ikke at Luftfartstilsynet gjør den jobben de skal gjøre. Det blir ikke satset nok på innenlands helikopterflyging, sier første nestleder Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund.

Så langt i år har vært seks ulykker med helikopter innenlands. Det viser tall hentet ut fra oversikten over pågående og avsluttede saker hos Statens havarikommisjon for luftfart. Det er like mange som det var i hele fjor.

Da Luftfartstilsynet sa til NRK at sikkerheten har blitt bedre, reagerte flygerforbundet:

Skatval mener tilsynet har for lite penger og ikke øker innsatsen i takt med økningen av helikoptertrafikken.

– Luftfartstilsynet har satt som mål at det skal være maksimalt én ulykke per ett hundre tusen landinger. Det er fortsatt for høyt. En av de største operatørene har 45.000 landinger i året. Tilsynet forventer altså at et slikt selskap kan ha én ulykke annethvert år, sier Skatval.

Krevende og risikabelt

Helikopterflyginger innenlands skjer ofte i vanskelig terreng, som når kraftselskapene inspiserer linjer eller Statens naturoppsyn jakter på store rovdyr. Andre ganger vil last som henger under helikoptrene bidra til å øke risikoen.

Skatval viser til at risikoen etter hvert er blitt lavere på offshore-flyginger, og mener at innenlands helikoptertrafikk er forsømt i sammenligning.

– Flysikkerhet er en lagsport. Derfor er det viktig å få med alle som kan bidra. Vi føler at vi blir satt på sidelinja, sier Skatval.

– Gjør det vi skal

Lars Kobberstad

Direktør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet.

Foto: Ole Dalen / NRK

Direktør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet avviser kritikken fra flygerforbundet.

– Vi gjør selvsagt det vi er pålagt å gjøre, og gjennomfører både ekstraordinære og uanmeldte tilsyn.

Ifølge Kobberstad vil de foreta 90 tilsyn i løpet av dette året.

De har også etablert et flysikkerhetsforum der både kundene, helikopterselskapene og tilsynet selv er representert. Direktøren mener de har bidratt til å skape gode holdninger.

Tabell over helikopterulykker og antall flytimer

Luftfartstilsynets egen statistikk viser at antall helikopterulykker har vært nokså stabilt de siste årene. Sammenlignet med den store økningen i trafikken (grønn strek) er det likevel en betydelig nedgang. Svart markerer dødsulykker.

Grafikk: Luftfartsdirektoratet

– Alt dette har gitt veldig gode resultater. I forhold til hvor mye det flys, har antall ulykker gått ned. I 2002 hadde vi fem ulykker per hundre tusen flyginger. De siste årene har den raten vært nede på én ulykke. Det vil si at vi har hatt en reduksjon på 80 prosent.

Nullvisjon

Kobberstad understreker at de har en nullvisjon for ulykker.

Tallet på maksimalt én ulykke per 100.000 flyginger er ment som et realistisk første mål på veien mot null, og ikke noe de skal si seg fornøyd med.

Allan Ellingsen

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Allan Ellingsen (Frp) framholder at regjeringen har en nullvisjon for skadde og drepte i helikoptertrafikken.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Det understreker også statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (Frp).

Siste ulykke skjedde i Alta for drøye to uker siden. Da mistet seks mennesker livet. Ulykkesårsaken er ennå ikke slått fast.

– Slike tragiske ulykker forteller at vi må gjøre enda mer for å bedre sikkerheten. Ulykkesraten har gått ned, men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre enda mer for å bedre sikkerheten, sier Ellingsen.

Innsatsstyrker, helikopterstyrt Alta

Helikopterulykken i Alta var den sjette innenlands så langt i år.

Foto: Erlend Hykkeryd / NRK

Han mener Luftfartstilsynet følger opp med både kontroller, dialog og veiledning slik de skal. Dermed varsler han heller ingen store endringer.

– De har gode rammer, og får høyere rammer år for år, sier Ellingsen.