Norsk fisk taper på Brexit

Norsk sjømatnæring vil daglig tape én million kroner de neste to årene på grunn av Brexit. Valutasvingninger og mindre kjøpekraft hos konsumentene på De britiske øyer er årsaken til mindre eksport fra Norge. Bransjeanalytiker Finn-Arne Engeness i Nordea sier tapene for norsk sjømatnæring vil merkes helt til Storbritannia forlater EU for godt.