Norges nye kampfly har landet på Evenes – får 400 arbeidsplasser

En investering på fire milliarder kroner og flere hundre nye arbeidsplasser vil få stor betydning for Evenes, sier ordføreren. Samtidig betyr det begynnelsen på slutten for Andøya flystasjon.

F35 Evenes

– EN STYRKE FOR DET NORSKE FORSVARET: sa programdirektør i kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, da F-35 første gang landet på norsk jord. Prislappen er på 69,7 milliarder 2016-kroner. Ni fly er allerede levert for at norske mannskaper skal få flytrening.

Foto: NILS MEHREN/NRK

I dag satte forsvarets nye kampfly F35 for første gang hjulene på bakken på flystripa på Evenes i Nordland.

Frank Bakke-Jensen og Sisilja Viksund

VIKTIG FOR EVENES: – 400 arbeidsplasser har stor betydning for Evenes, sier ordfører Sisilja Viksund (H). Her sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Foto: NILS MEHREN/NRK

Tidligere har det kun fløyet lavt over rullebanen, men landingen markerte starten på byggingen av nye Evenes flystasjon.

400 arbeidsplasser og en investering på fire milliarder kroner er lovet, når forsvaret skal drifte sin framskutte base her året rundt. Fra 2021 skal den romme F35 og de maritime patruljeflyene P – 8 Poseidon.

– En milepæl, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Begynnelsen på slutten på Andøya

Men markeringen på Evenes betyr også begynnelsen på slutten for Andøya flystasjon, som har møtt sterke protester.

Overvåkingsflyene Orion og basen på Andøya spiller i dag en sentral rolle i krisesituasjoner, og søker etter ubåter og kontrollerer fisket i nordområdene.

Etter planene skal Andøya fases ut når det nye overvåkingsflyet er permanent på plass på Evenes.

Orionfly inn for landing

ORION-FLY LANDER PÅ ANDØYA FLYSTASJON: Lokalbefolkninga på Andøya har kjempet for å beholde flystasjonen sin, men det kan se ut til at de har kjempet til ingen nytte.

Foto: Per Thrana

Siden i sommer har tillitsvalgte ropt varsku. De frykter oppdraget med å overvåke havområdene i nord kan stå i fare dersom flere slutter.

Flere titalls ansatte har allerede sluttet etter at Stortinget i 2016 vedtok å flytte basen for overvåkingsflyene til Evenes.

– Jeg tar de tillitsvalgte og stasjonssjefen på høyeste alvor. Det gjelder å ha personell til stede for å gjøre en god jobb nå, samt å legge en god plan for å omskolere dem til den nye basen er på plass, sa forsvarsministeren etter møtet med de tillitsvalgte i juni.

Også lokalbefolkningen på Andøy har fryktet at dette vil gå hardt ut over samfunnet. Norges Offisersforbund mener det er grunn til å se på avgjørelsen på nytt.

– Vil få stor betydning for Evenes

På Evenes, med en befolkning på om lag 1400 personer i kommunen, er folk svært glad for flere hundre nye arbeidsplasser.

– Det er klart at en etablering av dette kaliberet kommer til å ha stor betydning for Evenes og regionen. Det er vi veldig glade for, sier ordfører Sisilja Viksund (H).

Viggo Berg

NÆRMESTE NABO: Gårdbruker Viggo Berg frykter ikke støyen som følger med den nye flystasjonen.

Foto: NILS MEHREN/NRK

Med de nye kampflyene kommer det også støy, men det skremmer ikke gårdbruker Viggo Berg, som er nærmeste nabo til den nye basen.

– Vi er positive til dette. Støysonen går rett nedenfor gården, og når de begynner å fly vil de foreta nye målinger. Jeg regner ikke med å flytte. Det ordner seg nok, sier Berg.

– Jeg skjønner godt at folk er optimistiske når det kommer 400 arbeidsplasser. Det er jobbet godt med at folk skal kunne leve med støynivået, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen