Hopp til innhold

Norges nordligste kirke kan bli revet - ikke penger til vedlikehold av 1600 kirker

Norges nordligste kirke på fastlandet kan bli revet. Gamvik kirke er dårlig vedlikeholdt i likhet med hundrevis av andre kirker. Ingen vil ta det økonomiske ansvaret for å berge kirkene.

SKADET: Fuktighet trenger gjennom veggene og kobberplater er falt ned av spiret til Gamvik kirke

Fukt trenger gjennom veggene og kobberplater er falt ned av spiret til Gamvik kirke, helt nord på fastlandet i Norge og Europa.

Foto: Bård Wormdal

I årtier har kirkeforeningen i Gamvik i Finnmark drevet omfattende dugnad for å berge den nordligste kirken på fastlandet i Europa. Men oppgaven ble for stor. Kobberplater er nå flerret av spiret, fukt har trengt gjennom veggene, og det er sprekker i bærende murkonstruksjoner.

Gamvik kirke

Vann har trengt gjennom veggene på flere sider av gjenreisningskirka.

Foto: Bård Wormdal

For mange i fiskeværet er forfallet svært tungt å oppleve.

– Kirken har veldig stor betydning for oss. Vi er vokst opp med den. Kirken har vært her hele tiden. Det er klart at det tar på å se at den forfaller, sier Ingvart Olsen.

Ingvart Olsen

Ingvart Olsen i Gamvik sier at det tar på å se kirkebygget forfalle.

Foto: Bård Wormdal

Kommunen har ikke penger

Kirkelig fellesråd i Gamvik har fått beregnet at det vil koste 12 millioner kroner å sette gjenreisningskirken i skikkelig stand. Det er et kommunalt ansvar å vedlikehold kirkebygg.

Det er beregnet at det vil koste 12 millioner kroner å sette kirkebygg i stand.

Det er beregnet at det vil koste 12 millioner kroner å sette kirkebygget i stand.

Foto: Bård Wormdal

Men Gamvik kommune klarer ikke en slik oppgave, ifølge kommuneledelsen.

– Kommunen har tre kirker. 12 millioner, det har ikke vi sjanse til i det hele tatt. Vi kan ikke engang begynne å tenke det tallet, sier rådmann Tor Arne Solvoll i Gamvik kommune.

Rådmann i Gamvik kommune Tor Arne Solvoll.

Tor Arne Solvoll er rådmann i Gamvik kommune. Han sier det ikke finnes penger til å vedlikeholde Gamvik kirke.

Foto: Bård Wormdal

Leder av Kirkelig fellesråd i Gamvik, Jan Erik Raanes, sier at de neste år må starte opp en prosess for riving, hvis ikke en oppussing blir satt i gang.

– Dersom denne kirken ikke får midler til å bli vedlikeholdt, så må vi som fellesråd gå til biskopen. I ytterste konsekvens kan jo det føre til at denne kirken bli revet.

Jan Erik Raanes

Jan Erik Raanes er leder av Kirkelig fellesråd i Gamvik. Han sier kirken i fiskeværet kan bli revet.

Foto: Bård Wormdal

Håper unngå riving

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, kan ikke gi noen garanti for at kirken i Gamvik ikke blir revet.

– Jeg håper at det ikke skjer. Men samtidig kan det være at man ikke klarer å prioritere alle. Men jeg har ingen forutsetninger for å si at Gamvik ikke skal prioriteres, sier Øygard.

Olav Øygard

Biskop Olav Øygard i Hålogaland bispedømme sier at han håper at Gamvik kirke ikke vil bli revet.

Foto: Den norske kirke

En ny undersøkelse av landets rundt 1600 kirker viser at ett av fire bygg har skader i ytterveggene. Tidligere undersøkelser har vist at etterslepet i vedlikeholdet er på rundt 10 milliarder kroner. Forfallet og etterslepet på vedlikehold har de siste årene vært økende.

Samtidig sitter det kirkelige Opplysningsvesenets fond på milliardverdier.

Barne- og familiedepartementet håper å kunne bruke mer midler av fondet til å vedlikeholde kirker. Innen år 2023 skal verdiene i dette fondet deles mellom staten og Opplysningsvesenets fond.

Det har ikke så langt ikke vært mulig å få et intervju med Barne- og familiedepartementet. Inntil videre er det derfor usikkert om Gamvik kirke vil kunne få statsstøtte til vedlikehold når dette fondet er oppdelt i år 2023.

Gamvik kirke

Kirkeforeningen har i årtier drevet dugnad for å berge Gamvik kirke, men har nå gitt opp.

Foto: Bård Wormdal

Gjenreisningskirke fra 1958

I Gamvik har det vært kirke siden 1856. Den tredje kirken i Gamvik ble brent av tyskerne 4. november 1944. Det samme ble alle husene i fiskeværet.

7. desember 1947 ble en brakke innviet som en provisorisk kirke fram til at dagens kirke ble bygd og vigslet av biskop Alf Wiig 27. april 1958. Gamvik kirke er tegnet av de kjente arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas.

Gamvik sentrum

Fiskeværet Gamvik har opplevd tilflytting og vekst etter mange år med fraflytting.

Foto: Bård Wormdal