Norge og Russland øver på atomulykke

Hva vil skje om store mengder atomavfall havner i havet – kun fem mil fra Norge? Det skal norske og russiske aktører i disse dager finne ut av i samarbeid.

atomavfall

FARESKILT FOR ATOMAVFALL: Bak dette skiltet ligger det som ofte omtales som Europas farligste søppelplass. Det ligger i Andrejevabukta på Kolahalvøya i Russland. Forfallet er påfallende her hvor den russiske Nordflåten hadde sitt hovedlager for uranbrensel fra atomubåter. Dette er fotografert i 2003.

Foto: Morten Ruud / NRK

Norske og russiske myndigheter øver denne uka på å flytte radioaktivt avfall fra Andrejevabukta som er Kolahalvøyas største atomavfallsplass.

– I Andrejeva er det mye brukt kjernebrensel fra atomubåter. Hele prosjektet går ut på å rense opp i disse gamle lagerfasilitetene.

Dette sier seksjonssjef i Statens strålevern Inger Eikelmann.

– Vi må få ut brenselet, frakte det til Murmansk, og videre over på spesialtog til lagringsstedet i Majak i Uralfjellene, tillegger hun.

Norge har siden 90-tallet brukt milliarder på dette arbeidet. Nå nærmer man seg slutten. Men det vil ta mange år før alt det brukte brenselet er fraktet ut av bukta, ifølge Eikelmann.

Andrejevabukta

UTRYGT OMRÅDE: I 2003 ble denne lokaliteten omtalt som den verste problembygningen i Andrejevabukta. Den blir kun omtalt som bygning 5. Den inneholdt tidligere bassenger for brukt brensel. Etter et uhell i 1982 måtte brenselet flyttes. Lekkasjene fra bygningen har forurenset store områder. Like utenfor bygningen ble strålenivåene mellom 100 og 10.000 ganger høyere enn grensen det er lov å arbeide innenfor.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Kan risikere ny kjedereaksjon

Nils Bøhmer

ADVARER MOT RISIKO: Daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Flyttingen er den mest risikable delen av oppryddingsarbeidet. Til nå har arbeidet handlet om å legge til rette for uttransporteringen, kan Nils Bøhmer i Bellona fortelle.

– Vi vet svært lite om hvilken tilstand dette brenselet er i.

– Man kan risikere at man kan få en ny kjedereaksjon til å starte, og få utslipp av radioaktivitet i forbindelse med denne operasjonen, forteller Bøhmer.

Denne uka skal norske og russiske myndigheter øve på et konkret scenario, hvor alt går galt ved lossing, og atomavfall spres i fjorden.

  • Se forklaringsvideo fra Statens strålevern her:

Mangler informasjon om nytt lagringssted

Nils Bøhmer mener norske myndigheter også må følge med på hvordan russerne håndterer dette. Han spør om man ikke nå bare flytter problemet til et nytt sted.

For hva vil skje når atomavfallet når sitt nye hjem i Uralfjellene, spør NRK.

– De siste årene har dette ikke blitt informert om utad. Men vi vet at det tidligere har vært store utslipp av radioaktivitet ved denne prosessen med å behandle brukt atombrensel i Majak.

Atomavfallslager i Andrejevabukta på Kolahalvøya

IKKE VAKKERT SKUE: Det er en kostbar affære for norske og russiske myndigheter å rydde opp ved atomavfallslageret i Andrejevabukta på Kola.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Anser norsk engasjement som suksess

Tidligere har det vært svært varierende hvor raskt norske myndigheter har blitt informert om alvorlige uhell knyttet til radioaktivt materiale.

Senest i fjor fikk daværende ordfører i Sør-Varanger kommune beskjed via media, om at en russisk atomubåt stod i brann.

Nye varslingsrutiner er da også noe av det som skal øves på denne uken.

Men mye har også bedret seg på atomfronten i Russland. Med opprydningen av Andrejevbukta mener seksjonssjef i Statens strålevern Inger Eikelmann, at man kan se på Norges engasjement i saken som en suksess.

Bøhmer i Bellona vil på sin side kalle det en betinget suksess. Han påpeker at man fortsatt har det han kaller kanskje verdens farligste atomkraftverk på Kola.