Hopp til innhold

Norge får refs av NOAS og Helsingforskomiteen

Det er ikke trygt å sende asylsøkere tilbake til Russland. Det er konklusjonen i to nye rapporter som omhandler asylkaoset på den norsk-russiske grensen på Storskog for tre år siden.

Flyktninger ankommer Storskog tollstasjon

I 2015 strømmet det på med flyktninger og immigranter over den norsk-russiske grensen i Storskog. Grepet som Norge gjorde for å stoppe strømmen av mennesker får kritikk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Norske myndigheter må slutte å se på Russland som et trygt tredjeland, sier Inna Sangadzhijeva, som sitter i menneskerettighetsorganisasjonen Helsingforskomiteen.

Tirsdag denne uken presenterer Helsingforskomiteen og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sine rapporter etter asylkaoset på Storskog i Finnmark i 2015.

De har sett nærmere på hendelsene for tre år siden, da 5.464 personer krysset den norsk-russiske grensa i Sør-Varanger og ba om asyl i Norge.

For å stanse den store strømmen av immigranter og flyktninger innførte Norge den såkalte Storskog-instruksen, som sa at ingen fikk passere grensen uten gyldig visum til Schengen-land. De ble stanset allerede på den russiske grensestasjonen.

Flyktningene fikk dermed ikke anledning til å søke asyl i Norge, og mange av de som hadde klart å passere ble sendt tilbake til Russland som et tredjeland, uten å få sine asylsøknader vurdert.

Dette grepet får sterk kritikk i rapportene.

– I samarbeid med russisk side har Norge i praksis avskaffet asylinstituttet ved Schengens yttergrense i nord, sier juridisk rådgiver i NOAS, Marek Linha.

Asylsøkere ved Storskog i Kirkenes

NOAS mener at løsningen på asylkrisen på Storskog fratar flyktninger muligheten til å søke asyl i et trygt land.

Foto: KRISTIAN SØNVISEN BYE / NRK

Stopper asylsøkerne i Russland

Avtalen som Norge har inngått med Russland for å stoppe et nytt asylkaos på Storskog er i gråsonen i henhold til FNs flyktningkonvensjon.

NOAS skriver i sin rapport at ingen i realiteten har muligheten til å søke asyl i Norge ved grenseovergangen i Øst-Finnmark.

– Personer som ikke har tillatelse til å komme til Norge blir stoppet av russiske grensevakter. De kommer dermed ikke innenfor norsk juristiksjon, og dermed kan Norge si at de ikke har ansvar for disse menneskene, sier Marek Linha.

Den juridiske rådgiveren mener at det er svært uheldig om alle land løser denne typen flyktningutfordringer på samme måte.

– Det betyr at ingen kan søke om asyl i land hvor det er trygt.

I rapportene anbefaler Helsingforskomiteen og NOAS blant annet derfor at Storskog-instruksen trekkes tilbake.

Storskog grense

Russland blir av Helsingforskomiteen betegnet som en autoritær stat. Her fra Storskog grensestasjon i Finnmark.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Russland totalitært styre

Ifølge Inna Sangadzhijeva i Helsingforskomiteen er det svært uheldig at Russland er stoppestedet for dem som søker asyl. Hun opplyser at Russland siden 90-tallet kun har gitt asyl til 590 personer.

I rapporten som er utarbeidet blir det også påpekt at Russland ikke er et trygt land for asylsøkere.

– Russland er et autoritært styre. Det russiske systemet er både korrupt og politisk styrt. Russland selv er et asylproduserende land, sier Sangadzhijeva.

– Det betyr at russiske statsborgere selv flykter fra Russland for å få asyl.

Skuffet over norske myndigheter

Asylaktivist Merete Nordhus fra Kirkenes mener rapporten gir svar på det de har sagt hele tiden – at Russland ikke er et trygt tredjeland.

Merete Nordhus

Merete Nordhus fra Kirkenes ble arrestert da hun ville hjelpe en syrisk barnefamilie som skulle sendes tilbake til Russland i 2015.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Nordhus ble selv arrestert da hun ville hjelpe en syrisk barnefamilie som skulle sendes tilbake til Russland etter å ha kommet over grensa på Storskog.

– Folk har krav på å få behandlet asylsøknaden i Norge, men de har gjort det fysisk umulig å komme den veien nå, sier Nordhus, som har hatt kontakt med den syriske familien etter at de ble sendt tilbake.

– Det var veldig traumatisk for dem.

– Regjeringens politikk fungerer

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier til NRK at han ikke har lest rapportene fra NOAS og Helsingforskomiteen, og han kan dermed ikke kommentere innholdet i disse.

Samtidig sier han at innstramningene som kom på plass i 2015 både var nødvendige og viktige i en tid med store bevegelser av migranter i Europa.

– Instruksene som ble gitt høsten 2015 innebærer at tredjelandsborgere som har hatt lovlig opphold i Russland som utgangspunkt ikke skal få sine asylsøknader realitetsbehandlet i Norge, sier Wara.

– I dag har vi de laveste ankomsttallene på mange år. Det viser at regjeringens politikk fungerer.

– Mener departementet at Russland er et trygt land?

– Det er utlendingsmyndighetene som vurderer beskyttelsesbehovet eller eventuelle farer ved retur. Ingen blir returnert hvis det er fare for forfølgelse eller umenneskelig behandling.