Hopp til innhold

Nordreisa får kvensk navn

Nordreisa kommune kan få det kvenske navnet Raisi komuuni. Det anbefaler språkrådets kvenske stednavntjeneste. Nordreisa kommune vedtok i februar å gjennomføre trespråklig skilting i kommunen. Sametinget har tidligere foreslått at det samiske navnet skal være Ráissa suohkan. Rekkefølgen på navnene skal være norsk først, så samisk og kvensk.