Nordnorsk filmkommisjon fra nyttår

Knut Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway blir styreleder i Nordnorsk filmkommisjon som starter opp fra 2020. Etter nyttår starter prosessen med ansettelse av en filmkommisjonær, som skal ha ansvar for daglig drift. Kommisjonens mål er å markedsføre landsdelen og utvikle filmbransjen i nord.