Nordnestunnelen åpner

I dag åpner Nordnestunnelen og resten av det omfattende veiprosjektet på E6 i Kåfjord i Nord-Troms. Den 5,8 kilometer lange tunnelen går gjennom Nordnesfjellet, og prosjektet omfatter også bygging av ny bru over Manndalselva og opprusting av veiene i området. Prosjektet har vært cirka ett år forsinket og tunnelen korter ned strekninga på E6 gjennom Kåfjord med 8 kilometer.