Nordkapp-saken: Kommunen sier ja til Scandic

Nordkapp kommune vil fortsatt la private aktører ta betalt for å besøke Nordkapp-platået.

Nordkapp-platået med globusen i midten

Nordkapp-platået er Norges tredje mest besøkte turistattraksjon.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Skjebnevalget er tatt. Politikerne i Nordkapp har bestemt at fjellplatået ikke skal åpnes for offentlig forvaltning.

– Vi mener det er den beste løsningen for Nordkapp-samfunnet, sier ordfører Kristina Hansen (Ap).

Planutvalgets innstilling om å forvalte Nordkapplatået slik det gjøres i dag ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer.

Nordkapp-saken

Flere møtte opp utenfor rådhuset for å demonstrerte mot en privat regulering av Nordkapp-platået. De ble ikke hørt av politikerne.

Foto: Stian Strøm / NRK

Stort engasjement

Skal Nordkapp-platået forvaltes privat eller offentlig?

Både ute og inne var temperaturen høy da dette spørsmålet ble diskutert i kommunestyresalen.

Nordkappsaken

Utenfor rådhuset demonstrerte flere mot en privat regulering av platået. 

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

I Nordkapp har saken vært betent i mange år, men de siste ukene har hele landet engasjert seg. Aktører som vil tjene penger har kastet seg inn i debatten. Det har også alle som mener tilgang til norsk natur bør fortsette å være gratis.

Under behandlingen av saken var kommunestyresalen fullsatt av presse og tilhørere. Ordfører Kristina Hansen (Ap) måtte flere ganger true med å kaste ut fremmøtte som klappet og jublet.

Nordkapp klippe med globus

Hurtigruten vil ha slutt på Rica og Scandic sitt monopol i området. De har derfor klaget både Nordkapp kommune og Finnmarkseiendommen (FeFo) til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som passer på at Norge og de andre EFTA-landene Island og Liechtenstein følger EØS-avtalen.

Foto: Atle Markeng / NRK

Hva betyr valget?

Nordkapp kommune vil fortsatt la private aktører ta betalt for å besøke Nordkapp-platået. Det vil si at forvaltningen av turistområdet fortsetter som før.

Finnmarkseiendommen er grunneier av området der Nordkapp-platået ligger. Dette området er utleid til Rica Eiendom som igjen leier ut området til hotellkjeden Scandic.

Turistattraksjonen har en omsetning på 50–70 millioner kroner årlig, men inntektene går ikke til Nordkapp kommune.

Ordfører Hansen lover at avgjørelsen om å videreføre dagens ordning skal munne for Nordkapp kommune.

– Det skal vi nå ta tak i å snakke med både grunneier, men selvfølgelig også Rica og Scandic. De kan ikke ha oversett den forventingen som er blant befolkningen i kommunen nå.

Nordkapphallen

Rica-kjeden har bygd opp Nordkapphallen på Nordkapplatået. Det er et svært populært reisemål.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

– Brudd på EU-regler

En viktig del av debatten har handlet om Rica og Scandic sin enerett på området. Hurtigruten er en av aktørene som vil ha slutt på dette.

– Dagens situasjon på Nordkapp der en privat aktør får sette opp bom, kontrollere tilgangen og drive monopol på en av Norges største naturattraksjoner, er ikke bare hinsides all fornuft, det er også ulovlig. Dette er et brudd på EUs regler om fri konkurranse, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten til NTB.

Honningsvåg

Hurtigruten er blitt en naturlig del av bybildet i Honningsvåg, og mange turister på Nordkapplatået bruker Hurtigruten som reisevei. Rederiet har ytret sterkt ønske om å etablere virksomhet på Nordkapplatået.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Men administrerende direktør i Scandic, Svein Arild Steen-Mevold, er ikke enig i fremstillingen av at selskapet har monopol på Nordkapp-platået.

Steen-Mevold skriver i en e-post til NRK at enhver har monopol på å drive næring i et lokale som man leier. I 2014 kjøpte Scandic Rica Hotels og inngikk en 20 års leieavtale på Nordkapp.

– Alle som driver med turer til Nordkapp drar nytte av og tjener penger på infrastrukturen som Scandic drifter, sier Scandic-direktøren.

Nyheter fra Troms og Finnmark