Hopp til innhold

Nord-Troms får sin første kvinnelige prest: – Ønsker å være prest for alle

Mandag ble det klart at Julie Schjøth blir første kvinnelige prest i Nord-Troms. Den Læstadianske menigheten varsler nå at de vil boikotte gudstjenestene hennes.

Julie Schjøth blir Nord-Troms sin første kvinnelige prest

Julie Schjøth sier hun takket ja til jobben fordi hun kjenner en veldig motivasjon for å være med å utvikle en folkekirke i Nordreisa, og fordi hun er glad i hjemplassen sin.

Foto: Isabell Haug / Framtid i Nord

– Jeg ønsker å være prest for alle. Jeg gleder meg til tjenesten som prest i Nordreisa. Uavhengig av kjønn opplever jeg det som dypt meningsfullt, sier Schjøth til NRK.

I to år har stillingen som prest i Nordreisa, én av de seks menighetene i Nord-Troms prosti, stått ledig. I slutten av februar ble det kjent at én av tre søkere, Julie Schjøth ble tilbudt stillinga, og mandag takket hun ja.

Av 100 prosti i Norge, er Nord-Troms det eneste som aldri har hatt en kvinnelig prest. Her står den konservative læstadianske retningen sterkt. Da de skulle ansette ny prest i Skjervøy, var menigheten tydelig: De ønsket ikke en kvinnelig prest.

– Vil ikke delta i gudstjenestene

Og helt siden det ble kjent at Schjøth var en av søkerne i Nordreisa har det kommet sterke reaksjoner. Predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms, Nils Einar Samuelsen, var tydelig på at en kvinnelig prest vil ende opp med å tale til nesten tomme kirkebenker. Samuelsen sier han har samme synspunkt nå som det har blitt kjent at Schjøth takket ja til jobben.

– Vi er meget skuffet over bispedømmerådet som har ansatt en kvinnelig prest. Det har ingenting med henne som person å gjøre, men vi forholder oss til det vi har lært gjennom generasjoner; etter Guds ord kan ikke en kvinne være prest i vår menighet, sier Samuelsen til NRK.

Nils Einar Samuelsen

Nils Einar Samuelsen sier til NRK at den Læstadianske menigheten nå vil finne alternative løsninger for sine gudstjenester.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Men er ikke prestens kjønn likegyldig hvis man uansett forkynner det samme?

– Vi har lært gjennom generasjoner at en kvinne ikke kan være prest i vår menighet.

Samuelsen sier den Læstadianske menigheten nå vil finne alternative løsninger for sine gudstjenester.

– Vi har rett til å la være å gå til hennes gudstjenester. Vi kommer til å bruke de gudstjenestene vi føler passer til oss.

– Dette kan la seg løse

Julie Schjøth sier til NRK at hun er motivert for jobben. Hun er selv fra Nordreisa og kjenner seg hjemme i området.

– Jeg tror at for svært mange er det blitt ganske underordnet om presten er en mann eller en kvinne, selv om det for en del også vil være litt uvant.

Hennes reaksjon på uttalelsene til Samuelsen er;

– Jeg tenker at det alltid er frivillig om man vil gå i kirken eller ikke. Så er det noen som vil synes dette er vanskelig, men selv om jeg er sogneprest i Nordreisa, vil det også ved en del anledninger være andre prester, også mannlige som gjør tjeneste. Så jeg tenker at dette kan la seg løse.

Hun har likevel et håp om at folk vil dukke opp og at det ikke vil bli tomme kirkebenker når hun har gudstjeneste.

– Det kan hende at en del vil oppleve det vanskelig, men jeg har selvfølgelig et håp om at folk vil komme i gudstjenestene mine. Jeg er glad i folkekirka, jeg liker å møte folk og håper å kunne møte folk med respekt og omsorg, både i glede og sorg.

– Kvinnelige prester er kommet for å bli

Leder for menighetsrådet i Nordreisa, Olaf Hunsdal sier til Framtid i Nord at han er svært glad for at man har besatt prestestillinga i Nordreisa. Han frykter heller ikke at en kvinnelig prest vil medføre mer uro.

Olaf Husdal

Leder for menighetsrådet i Nordreisa, Olaf Hunsdal, tror ikke alle kirkegjengerne vil boikotte gudstjenestene.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Nei, jeg tror ikke det. Biskopen har vært helt klar på at kvinnelige prester er kommet for å bli i den norske kirken, og jeg tror vi vil se at det kommer til å gå fint, sier Hunsdal til avisa.

Også leder for Nord-Hålogaland Bispedømmeråd, Kai Krogh, er glad for en løsning. Han sier til Framtid i Nord at jobben var å ansette den best kvalifiserte søkeren, og at det var Julie Schjøth denne gangen.

Samtidig som det ble klart at Schjøth takker ja til stillingen ble det kjent at hennes mann, Jens Jovik skal fungere som prostiprest i Nordreisa i tiden fremover.

Det er foreløpig usikkert når Nord-Troms sin første kvinnelige prest starter i jobben.

Folk i Nordreisa
Foto: Rune N. Andreassen / NRK
Hva synes folket på gata om å få en kvinnelig prest i menigheten.