Hopp til innhold

Nord-Norges største vindkraftprosjekt kan bli avsluttet

Vindkraftprosjektet i Kattfjorden på Kvaløya blir avsluttet dersom utbyggerne ikke får bruke en lokal vei gjennom bygda.

Anleggsarbeid Kattfjorden

Anleggsarbeidet er allerede i gang på fjellet. Nå kan hele vindmølleprosjektet bli stoppet.

Investorene ønsker å utvide en vei som ligger midt i bygda ved siden av skolen og barnehagen, istedet for å bygge både ny vei, tunnel og havn i Buvika på andre siden av fjellet.

Dette har ført til sterke protester fra befolkningen som ikke ønsker å ha tungtrafikken og frakten av turbinene igjennom bygda.

Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har påklaget avgjørelsen om adkomstvei. Det samme har Fylkesmannen i Troms, og i Tromsø er det bred tverrpolitisk enighet om at planene må stanses av regjeringen.

Ikke noe alternativ for investorene

Representanten for investorene, Mathias Bimberg sier til NRK at for dem finnes det ingen andre alternativ enn veien som allerede ligger der.

Møte om vindmøller i Kattfjorden

Her fra et tidligere møte om vindmøller i Kattfjorden.

Foto: TOVE JENSEN / NRK

Om Olje-og energidepartementet sier nei til flyttingen så kan det bety at flere titalls millioner kroner har gått tapt.

– Vi kommer aldri til å starte på nytt med planlegging og bygging i Buvika. Da pakker vi og drar fra Kattfjorden, sier Bimberg.

Den tyske forretningsmannen kan ikke forstå hvorfor politikerne i Tromsø og beboerne i Kattfjorden er så negative til å benytte en vei som allerede ligger i terrenget.

Trailerne med turbinene skal ha følgebiler og politieskorte, og dermed er sikkerheten ivaretatt, mener han.

Bimberg kan heller ikke forstå hvorfor befolkningen ikke er glad for arbeidsplassene som kraftanlegget vil skape.

Mange penger vil være tapt

– Nå risikerer både landselen og kommunen å miste et av de største investeringsprosjektene noen sinne, sier han.

Han forteller også at han frykter at mange penger vil gå tapt. Anleggsarbeidet har startet og kontrakter er inngått, og det dreier seg om mange, mange millioner, sier Bimberg som innrømmer at nattesøvnen ikke er god for tiden.

Men så kan man lure på hvorfor investorene har brukt så mange penger på noe som var så usikkert?

Bimberg hevder han har hatt full tillit til NVE som gav tillatelse til veiflytting.

At Olje og energidepartementet hadde det siste ordet var han rett og slett ikke klar over.

En risiko utbyggerne selv har tatt

Olje-og energidepartementet behandler nå søknaden om planendringen, men de ønsker ikke å uttale seg noe om saksgangen. Underdirektør i OED, Tollef Taksdal forteller at det ikke blir tatt hensyn til at utbygger har gjort investeringer.

– Det er en risiko som tiltakshaver tar, dersom de starter før alle søknader er ferdig behandlet, sier Taksdal.

Les også