Nord-Norge har kortest ventetid i landet

Ventetiden hos Helse Nord for behandling av psykisk helse og rus har de fem siste årene blitt mye lavere. Ventetiden i nord er også lavere enn landsgjennomsnittet.

Illustrasjonsfoto - rus

De siste fem årene har pasientene ventet stadig kortere på behandling. Men det er fortsatt ventetid som for noen kan oppleves som for lenge.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Aina Olsen; Rådgiver psykisk helse og rus i Helse Nord

– Men vi skal ikke gi oss her. Tilbudet skal bli enda bedre, sier seksjonsleder for psykisk helsevern og rus, Aina Olsen

Det er spesielt i behandling av psykisk helse for barn og unge at Helse Nord kan vise til gode tall.

De siste fem årene har pasientene ventet stadig kortere på behandling.

– For barn og unge har ventetiden tidligere vært opp til 90 dager. Nå er vi nede til 50 dager, og det er vi veldig godt fornøyd med, sier seksjonsleder for psykisk helsevern og rus Aina Olsen.

Nå er det også flere som får behandling enn tidligere.

Hardt arbeid og bedre prioriteringer har vært nøkkelen til de gode resultatene, sier Olsen til NRK.

– Det skyldes at foretaksgruppene innenfor Helse Nord har jobbet veldig hardt med å få ned ventetiden. Man har også blitt flinkere til å gjøre prioriteringer.

(Saken fortsetter under)

Nedgang i ventetiden Helse Nord
Foto: Helse Nord

Ventetid på rusbehandling halvert

Innen rus er ventetiden blitt halvert på fem år.

I 2009 var ventetida i snitt 129 dager i Helse Nord. I 2013 ventet pasientene i snitt 55 dager, og det er lavest i hele landet.

–Når det gjelder rusbehandling, så har det også vært jobbet veldig godt og strukturert de siste årene. Både i helseforetakene og at det har blitt kjøpt flere behovsrettede plasser.

Det er også færre som trenger mange måneders behandling, sier Olsen.

– Det betyr at flere får behandling raskere, og ventetiden går ned.

Fortsatt en vei igjen å gå

De siste fem årene har pasientene ventet stadig kortere på behandling. Men det er fortsatt ventetid som for noen kan oppleves som for lenge.

– 50 dagers ventetid er også lenge og vente. Det jobbes kontinuerlig med å få ned ventetiden. Vi skal fortsette å få ned ventetida enda mer enn i dag, spesielt for de aller yngste, sier Aina Olsen til NRK.

Les rapporten her

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen